Чудесні речовини

Віктор Мясников. „Основи”

Основа – це складна речовина, яка складається з катіонів металічного елемента (Metn+) і гідроксид аніонів1 (ОН–). За розчинністю у воді їх поділяють на розчинні та нерозчинні. Розчинні у воді основи називають лугами. 1Що таке катіон і аніон див. у журналі „КОЛОСОК” № 3/2012. Найвідоміші луги – натрій гідроксид (NaOH), калій гідроксид (KOH) і кальцій гідроксид ...

Віктор Мясников. Дивовижні неорганічні речовини і матеріали

У попередніх випусках нашої рубрики ми розповідали про неорганічні прості та складні речовини. Продовжимо розповідь про них у цій статті. Інертні або благородні гази: гелій („сонячний”), неон (“новий”), аргон („лінивий”), криптон („прихований”), ксенон („незнайомий”) і радон („променистий”). Це одноатомні прості неактивні (інертні) речовини. До них належить радон, газ з найбільшою густиною (за нормальних умов) серед ...

Віктор Мясников. Їхня Величність – солі!

Сіль – це складна речовина, яка складається з катіонів металів (Metn+) і аніонів1 кислотних залишків (КЗn–). Клас солей найчисельніший. Солі дуже різноманітні за кольором, смаком, формою кристалів, застосуванням. 1Про те, що таке  катіон і аніон, читай у журналі „КОЛОСОК”, № 3/2012. За складом солі поділяються на середні (нормальні), кислі, оснóвні, подвійні, змішані і комплексні. За ...

Віктор Мясников. Основи

Основа – це складна речовина, яка складається з катіонів металічного елемента (Metn+) і гідроксид аніонів1 (ОН–). За розчинністю у воді їх поділяють на розчинні та нерозчинні. Розчинні у воді основи називають лугами. 1Що таке катіон і аніон див. у журналі „КОЛОСОК” № 3/2012. Найвідоміші луги – натрій гідроксид (NaOH), калій гідроксид (KOH) і кальцій гідроксид ...

Віктор Мясников. Кислоти

Найвідомішою кислотою є сульфатна (сірчана) кислота (H2SO4 ). Вона займає перше місце у світі за обсягом виробництва серед усіх кислот – приблизно 160 мільйонів тонн у рік. „Хліб хімії” – це теж сульфатна кислота. Чому? А тому, що є величезна кількість сфер застосування сульфатної кислоти. Людина не може прожити без хліба, а хімічна промисловість – ...

Дарія Біда. Що таке техніка?

Вираз „техніка” походить від грецького  прикметника technikos, що означає „ненатуральний”, „штучний” і походить від іменника techne, значення якого – „мистецтво, майстерність, уміння”. Давні греки не розмежовували технічні, пов’язані з ремеслом, і мистецькі вироби. ...

Віктор Мясников. Оксиди

У попередніх числах журналу ми розповідали про прості речовини – метали і неметали. У наступних статтях ви довідаєтеся про складні речовини. Розпочнемо з оксидів. Найпоширеніший оксид на землі – вода (Гідроген оксид – Н2О). Вода – це єдина речовина, яка за температур, сприятливих для життя людини, може одночасно перебувати у трьох агрегатних станах (рідкому, твердому ...

Віктор Мясников. Неметали

Відомо 118 хімічних елементів, з них лише 22 належать до неметалічних. Це – Гідроген, Гелій, Бор, Карбон, Нітроген, Оксиген, Фтор, Неон, Силіцій, Фосфор, Сірка, Хлор, Аргон, Арсен, Селен, Бром, Криптон, Телур, Йод, Ксенон, Астат і Радон. Найпоширеніший хімічний елемент у Всесвіті – Гідроген. На нього припадає приблизно 88,6 % усіх атомів у Всесвіті. Друге місце ...

Віктор Мясников. Метали-рекордсмени та їхні „чудесні” властивості

Найпоширеніший металічний хімічний елемент на Землі – Алюміній. А от серед усіх хімічних елементів він займає третє місце після Оксигену та Силіціуму. Найтвердіший метал – хром. Цю властивість хрому використовують у промисловості для плавлення хромистої сталі, ніхрому та інших сплавів із високою твердістю. Хром широко застосовується як декоративне антикорозійне покриття. Найм’якший метал – цезій. Він ...

Віктор Мясников. Реакції сполучення і розкладу в природі і побуті

Давайте прогуляємося лісом, помилуємося його красотами, підгодуємо лісових мешканців, адже навесні вони найбільше потребують нашої допомоги. І, звичайно, розпалимо багаття. Найкраще це зробити за допомогою сухих гілок, полін або вугілля, головний компонент яких – атоми Карбону  (С). Під час горіння (взаємодії з киснем (О2) повітря) утворюється лише одна речовина – вуглекислий газ (СО2), а також ...

0