Вираз „техніка” походить від грецького  прикметника technikos, що означає „ненатуральний”, „штучний” і походить від іменника techne, значення якого – „мистецтво, майстерність, уміння”. Давні греки не розмежовували технічні, пов’язані з ремеслом, і мистецькі вироби.
Поширити
0