Хімія

Усі матеріали у вільному доступні Ви знайдете за посиланням: https://e-kolosok.org/arhiv/gyrnaly-ukr/

Тема

Автор, назва статті, № журналу, рік

7 клас

Вступ

Хімія – природнича наука. Хімія в навколишньому світі. Практична робота №1. Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Будова полум’я

Що означають знаки? №2, 2011, с.40

Чомучник Лапоньки, №3, 2011

Досліди Фарадея, №3, 2011

Дарія Біда, “Про що розповідала свічка?”, №3, 2011

Сергій Малинич, “Світло у нашій оселі. Частина 1”, №2, 2015

Короткі відомості з історії хімії.

Віктор Мясников, “Метали, відомі здавна”, №4, 2009, с.8-11

Тетяна Суворова, “Альфред Нобель: громадянин світу”, №2, 2010, с.16-17

Дарія Біда, “Антуан Лоран Лавуазьє. Флогістон і кисень”, №6, 2011, с.8-15

Валерій Воскобойников, “Михайло Ломоносов, дитячі запитання без дорослих відповідей”, №10, 2011,с.12-19

Початкові хімічні поняття

Речовини. Молекули. Атоми.

 

Хімічні елементи, їхні назви і символи.

 

 

Світлана Літковець, „Молекули задоволення, застереження, спілкування”, №3, 2008, с.8-11

Чудеса навколо нас. Який ти, атоме? №2, 2011

День народження молекули, №6, 2011, с. 16-21

Ірина Микитенко, “Олов’яна чума”, № 5, 2007, с.16-17

Ірина Микитенко, “Засіб проти монахів”, №6, 2007, с.14-15

Наталія Романюк, “Йод у кухонній солі”, №2, 2014

Дарія Біда, “Як народжуються назви”, №9, 2014

Хімічні елементи з найдавнішими назвами, №10, 2014

Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів Д.І.Менделєєва.

 

Катерина Нікішова, “Таблиця не однієї людини. Частина 1”, №6, 2015

Катерина Нікішова, “Географія хімічних елементів”, №8, 2015

Катерина Нікішова, “Хімічні елементи у нашому житті”, №9, 2015

Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів

Валерій Старощук, “Великий адронний колайдер”, №3, 2012

 

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують

Віктор Мясников, “Що таке хімічні реакції”, №2, 2013

Прості й складні речовини. Багатоманітність речовин.

Метали й неметали. Металічні й неметалічні елементи.

Світлана Літковець, „Молекули задоволення, застереження, спілкування”, №3, 2008, с.8-11

Віктор Мясников, “Метали, відомі здавна”, №4, 2009, с.8-11

Дарія Біда, “Підступний Плюмбум, або падіння Римської імперії”, №1, 2009, с.16-19

Віктор Мясников, “Метали рекордсмени та їх “чудесні” властивості”, №3, 2012

Ірина Пісулинська, “Радон − друг і ворог”, №3, 2012

Віктор Мясников, “Неметали”, №4, 2012

Катерина Нікішова, “Впізнай елемент за особливими прикметами”, №10, 2015

Марина Веселова, “Безжиттєвий і життя”, №6, 2016

Кисень

Повітря, його склад.

Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

 

Марина Веселова, “Безжиттєвий і життя”, №6, 2016

Ганна Боярських, “Чудодійний коктейль − повітря”, №8, 2016

Дарія Біда, “Антуан Лоран Лавуазьє. Флогістон і кисень”, №6, 2011, с.8-15

Наукова казка “Королівський бал”, №4, 2012, с.2-3

Наукова казка “Пригоди кисню”, №9, 2012, с.2-3

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій.

 

Дарія Біда, “Антуан Лоран Лавуазьє. Флогістон і кисень”, №6, 2011, с.8-15

Валерій Воскобойников, “Михайло Ломоносов, дитячі запитання без дорослих відповідей”, №10, 2011, с.12-19

Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакції розкладу.

Віктор Мясников, “Реакції сполучення і розкладу”, №3, 2013

 

Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення.

Маркування небезпечних речовин.

Віктор Мясников, “Реакції сполучення і розкладу”, №3, 2013

Ярина Колісник, “Вчимося читати знаки маркування”, №3, 2015

Колообіг Оксигену в природі. Проблема чистого повітря.

Дарія Біда, “Останнє попередження”, №2, 2009, с.4-9

Дарія Біда, “Цей гарячий, гарячий, гарячий світ”, №6, 2009, с.4-9

Ярина Колісник, “Мій дім − моя фортеця. Частина 1”, №1, 2015

Ярина Колісник, “Мій дім − моя фортеця. Частина 2”, №2, 2015

Вода

Вода, склад молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода − розчинник.

Дарія Біда, “Про живу та мертву воду”, №1, 2006, с.26-28

Світлана Білоус, “Секрети чарівної води”, №1, 2008, с.44-47

Казки учасників літньої школи “КОЛОСОК-2011”, №1, 2012, с.2-3

Що ти знаєш про воду?, №11, 2012

Дарія Біда, “Скільки льоду на Землі”, №6, 2013

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини.

 

 

 

Кислотні дощі.

Галина Тарасенко, “Будь здоровий, як вода”, №5, 2008, с.40-43

Такі різні обличчя води. Водний довідничок, №4, 2015, с.10-11

Такі різні обличчя води. Три стани води у природі, №5, 2015, с.16-17

Такі різні обличчя води. Водні стихії, №6, 2015, с.14-15

Ганна Боярських, “Чудодійний коктейль − повітря”, №8, 2016

Ганна Боярських, “Смужки-хамелеони”, №6, 2016

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднень

Дарія Біда, “Дощику, дощику, дай напитися!”, №5, 2014

Ярина Колісник, “Мій дім − моя фортеця. Частина 2”, №2, 2015

Галина Фесек, “Пластикова катастрофа”, №6, 2016

8 клас

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома.

Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів.

Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.

 

Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Структура періодичної системи.

Катерина Нікішова, “Впізнай елемент за особливими прикметами”, №10, 2015

Катерина Нікішова, “Таблиця не однієї людини. Частина 1”, №6, 2015

Наталія Романюк, “Йод у кухонній солі”, №2, 2014

Катерина Нікішова, “Лінивці періодичної системи”, №6, 2014

Дарія Біда, “Як народжуються назви”, №9, 2014

Хімічні елементи з найдавнішими назвами, №10, 2014

Катерина Нікішова, “Таблиця не однієї людини. Частина 2”, №7, 2015

Катерина Нікішова, “Географія хімічних елементів”, №8, 2015

Катерина Нікішова, “Хімічні елементи у нашому житті”, №9, 2015

Будова атома. Склад атомних ядер. (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число. Ізотопи.

Дарія Біда, “Про живу та мертву воду”, №1, 2006, с.26-28

Світлана Білоус, “Секрети чарівної води”, №1, 2008, с.44-47

Чудеса навколо нас. Який ти, атоме?, №2, 2011, с.20-23

Валерій Старощук, “Великий адронний колайдер”, №3, 2012

Олег Орлянський, “Шахи, бактерії і атомні ядра”, №1, 2016

Олег Орлянський, “Ізотопи, гіпотези та ядерні реактори”, №2, 2016

Значення періодичного закону. Життя і наукова діяльність Д.І.Менделєєва.

Катерина Нікішова, “Сімейне древо лантаноїдів. Частина 1”, №8, 2014

Катерина Нікішова, “Сімейне древо лантаноїдів. Частина 2”, №9, 2014

Катерина Нікішова, “Актиноїди − сімейство радіоактивних елементів”, №11, 2014

Хімічний зв’язок і будова речовини

Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.

Василь Дяків, “Камінь переможців”, №1, 2007, с.4-7

Світлана Літковець, “Молекули задоволення, застереження, спілкування”, №3, 2008, с.8-11

Віктор Мясников, “Уроки хімії в літній школі “КОЛОСОК”, №1, 2010, с.38-43

Олена Крижановська, “Кам’яний лід”, №12, 2012

Основні класи неорганічних сполук

Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура. Фізичні властивості оксидів. Хімічні властивості оксидів. Поширеність у природі та використання оксидів.

 

В’ячеслав Солощенко, “Народжені вулканом”, №2, 2007, с.34-37

Наукова казка “Хвастливий Айсберг”, №3, 2012, с.2-3

Наукова казка “Королівський бал”, №4, 2012, с.2-3

Віктор Мясников, “Оксиди”, №5, 2012

Дарія Біда, “Піщані пікселі”, №10, 2012

Олена Крижановська, “Кам’яний лід”, №12, 2012

Тетяна Остапенко, “Цей корисний, цілющий, дивовижний пісок”, №2, 2013

Вплив оксидів на довкілля.

 

Дарія Біда, “Чому змінюється клімат Землі. Частина 1”, №4, 2013

Дарія Біда, “Чому змінюється клімат Землі. Частина 2″, №5, 2013

Дарія Біда, “Ти теж маєш вплив на клімат. Частина 1”, №1, 2014

Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів та нерозчинних основ. Поширеність у природі та використання основ. Вплив основ на довкілля.

Віктор Мясников, “Основи”, №7, 2012

Ганна Боярських, “Смужки-хамелеони”, №6, 2016

Фізичні властивості кислот. Хімічні властивості кислот. Поширеність у природі та використання кислот. Вплив кислот на довкілля.

Андрій Бригас, “Скільки кислоти у вашому житті”, №3, 2012

Віктор Мясников, “Кислоти”, №6, 2012

Валентина Микитюк, “Озера-хамелеони”, №6, 2016

Ганна Боярських, “Смужки-хамелеони”, №6, 2016

Фізичні властивості середніх солей. Хімічні властивості середніх солей. Поширеність у природі та використання середніх солей. Вплив на довкілля.

Ірина Пісулинська, “Що у нас у сільничці?”, №6, 2006, с.4-5

Урок у віршах “Класи неорганічних сполук”, №5, 2011, с.2-3

Віктор Мясников, “Їх Величність – солі”, №8, 2012

Олена Крижановська, “Мінерали”, №10, 2012

Віктор Мясников, “Реакції сполучення і розкладу”, №3, 2013

Катерина Нікішова, “Розглядається справа про сіль”, №11, 2015

Ольга Ковтонюк, Наталія Погорільчук “Що таке мінерал?”, №6, 2015

Цікаві досліди.

Лабораторія  “КОЛОСКА”, №1, 2011

Дарія Біда, “Кока-кола” на службі в юних експериментаторів. Частина 1″, №4, 2011, с.14-15

Дарія Біда, “Кока-кола” на службі в юних експериментаторів. Частина 2″, №5, 2011, с.16-17

Андрій Бригас, “І знову про кока-колу”, №2, 2012

Лабораторія  “КОЛОСКА” Сік-індикатор, №6, 2016

Хімічні ігри

 

Інтелектуальна Україна, №2, 2011, с.40-41

9 клас

Розчини

Значення розчинів у природі та житті людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини.

Лабораторія Пустунчика. Дослід Тиндаля, №2, 2011, с.18

Сергій Малинич, “Таємниця кольорового скла”, №5, 2011, с.4-9

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок.

Казки учасників літньої школи “КОЛОСОК-2011”, №1, 2012, с.2-3

Що ти знаєш про воду?, №11, 2012

Дарія Біда, “Скільки льоду на Землі”, №6, 2013

Насичені й ненасичені розчини. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин.

Поняття про кристалогідрати

Віктор Мясников, “Уроки хімії в літній школі “КОЛОСКА”, №1, 2010, с.38-43

Наталія Романюк, “Секрети збереження плодів”, №11, 2013

Ірина Василько, “Як виростити кристали солі”, №6, 2006, с.6-7

Денис Доскач, “Секрети вирощування монокристалів”, №9, 2016

Електроліти та неелектроліти. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах. Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонні рівняння.

Дарія Біда, “Памуккале: Палац із бавовни”, №11, 2012

Дарія Біда, “Шукайте воду”, №12, 2012

Ганна Боярських, “Смужки-хамелеони”, №6, 2016

Хімічні реакції

Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.

 

Віктор Мясников, “Реакції сполучення і розкладу”, №3, 2013

Микита Каліберда, “Хімія у невагомості”, №8, 2016

Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння.

Ірина Пісулинська, “На війні, як на війні”, №5, 2010, с.12-16

Віктор Мясников, “Що таке піротехніка”, №1, 2013

Віктор Мясников, “Казка про Ентальпію та Ентропію”, №10, 2013

Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників.

Віктор Мясников, “Реакції сполучення і розкладу”, №3, 2013

Ганна Боярський, “Швидкість хімічних реакцій”, №12, 2016

Найважливіші органічні сполуки

Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук.

Віктор Мясников, “Дивовижні органічні речовини − вуглеводні”, №10, 2012

Метан. Формули метану, поширення у природі. Гомологи метану. Молекулярні та структурні формули, назви. Моделі молекул.

Ірина Пісулинська, “На війні, як на війні”, №5, 2010, с.12-16

Віктор Мясников, “Дивовижні органічні речовини − вуглеводні”, №10, 2012

 

Хімічні властивості вуглеводнів: відношення до розчинів кислот, лугів, калій перманганату; реакції повного окиснення, заміщення.

Ярина Колісник, “Мій дім − моя фортеця”, №1, 2015

Сергій Малинич, “Світло у нашій оселі. Частина 1”, №2, 2015

Етилен та ацетилен. Молекулярні, електронні та структурні формули, фізичні властивості.

Віктор Мясников, “Дивовижні органічні речовини − вуглеводні”, №10, 2012

Наталія Романюк, “Секрети збереження плодів”, №11, 2013

Наталія Романюк, “Фітогормони. Частина 3”, №4, 2016

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену

Віктор Мясников, “Реакції сполучення і розкладу”, №3, 2013

Галина Фесек, “Пластикова катастрофа”, №6, 2016

Оцтова кислота, її молекулярна та структурна формули, фізичні властивості. Застосування оцтової кислоти.

Андрій Бригас, “Скільки кислоти у вашому житті”, №3, 2012

Вікторія Богданова, “Чому продукти кислі на смак”, №8, 2016

Поняття про вищі (насичені й ненасичені) карбонові кислоти.

Олена Князева, “Обережно, не з’їж обгортку”, №1, 2013

Жири. Склад жирів, їх утворення. Гідроліз та гідрування жирів.

 

Дарія Біда, “Піна та пінка”, №1, 2011

Олена Князева, “Обережно, не з’їж обгортку”, №1, 2013

Наталія Джура, “Здоров’я приходить під час їди?”, №11, 2013

Наталія Романюк, “Жир чи вбивця”, №4, 2014

Наталія Джура, “І знову про транс-жири”, №7, 2014

Жири у природі. Біологічна роль жирів

Світлана Постолатій, “Сонячна квітка”, №4, 2011

Світлана Постолатій, “А льон цвіте синьо-синьо”, №7, 2011, с.14-19

Марія Надрага, “Олійні культури”, №8, 2013

Вуглеводи. Глюкоза. Молекулярні формули, поширення в природі.

Наталя Толочко, “Крилаті фармацевти. Частина 1”, №2, 2010, с.22-25

Наталя Толочко, “Крилаті фармацевти. Частина 2”, №3, 2010, с.30-35

Олена Князева, Ірина Литвин, “Не все те цукор, що солодке”, №8, 2013

Ірина Кук, “Жива вода”, №3, 2016

Лабораторія “Як розпізнати синтетичні та натуральні барвники у соках”, №3, 2016

Катерина Нікішова, “Розглядається справа про цукор”, №4, 2016

Полімерна будова крохмалю й целюлози. Реакції їх гідролізу.

Марія Наводська, “Солодкі та несолодкі вуглеводи”, №8, 2013

Наталія Романюк, “Живемо не для того, щоб їсти. Частина 3”, №4, 2014

Білки: склад і будова. Гідроліз, денатурація, кольорові реакції білків. Біологічна роль амінокислот і білків.

Ірина Пісулинська, “Дивовижна їжа, приготована природою”, №5, 2007, с.30-33

Дарія Біда, “Піна та пінка”, №1, 2011

Чомучник Лапоньки. Чому кров червона?, №2, 2011, с.18-19

Віктор Мясников, “Дивовижні органічні речовини, що підтримують життя: білки та їх похідні”, №11, 2012

Олена Князева, Ірина Литвин, “Білки”, №2, 2014

Нуклеїнові кислоти: склад і будова (у загальному вигляді). Біологічна роль нуклеїнових кислот.

Валерій Соболь, “Чому XXI століття є століттям біології”, №11, 2011, с.22-27

Ярина Колісник, “Ця чудесна спіраль”, №2, 2012

Ярина Колісник, “Спіраль життя”, №4, 2012

Природні й синтетичні органічні сполуки. Значення продуктів органічної хімії.

Олеся Копачинська, “Мийдодир”, №5, 2010, с.18-21

Ірина Пісулинська, “Бійці невидимого фронту”, №1, 2011

Природні барвники, №9, 2011, с.32-33

Ірина Пісулинська, “І знову про любов”, №5, 2012

Ірина Кук, “Веселка на твоїй тарілці”, №1, 2016

Ірина Кук, “Обережно,… овочі та фрукти”, №2, 2016

Овочева вікторина, №2, 2016, с.48-49

Олександр Соколенко, “Кольорове, смачненьке, солоденьке, або хімпром у нашій їжі”, №3, 2016

Катерина Нікішова, “Розглядається справа про цукор”, №4, 2016

Алкалоїди, вітаміни.

Вілен Барабой, “Другий після води”, №6, 2010, с.14-17

Ірина Пісулинська, “Хто малює оранжевим пензлем”, №3, 2011

Валерій Соболь, “Це звичайне незвичайне яблуко”, №6, 2011, с.22-29

Ірина Кук “ЗІРкові” молекули”, №10, 2011, с.20-25

Віктор Мясников, “Дивовижні органічні речовини, що підтримують життя: вітаміни та їх” похідні”, №12, 2012

Наталія Джура, “Здоров’я приходить під час їди?”, №11, 2013

Дарія Біда, “Вітамін С”, №1, 2016

Шкідливий вплив куріння на організм

Олена Князева, “Дорослі розмови про тютюнокуріння”, №1, 2011

Андрій Бригас, “Кишеньковий убивця”, №2, 2014

Ярина Колісник, “Мій дім − моя фортеця”, №1, 2015

10 клас

Неметалічні елементи та їхні сполуки

Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини.

 

Ірина Пісулинська, “Радон – друг і ворог”, №3, 2012

Віктор Мясников, “Неметали”, №4, 2012

Віктор Мясников, “Дивовижні неорганічні речовини і матеріали”, №9, 2012

Катерина Нікішова, “Впізнай елемент за особливими прикметами”, №10, 2015

Марина Веселова, “Безжиттєвий і життя”, №6, 2016

Ганна Боярських, “Чудодійний коктейль − повітря”, №8, 2016

Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену , Карбону, Фосфору.

 

Василь Дяків, “Камінь переможців”, №1, 2007, с.4-7

Віктор Мясников, “Бо якщо ми горіть не будем”, №3, 2010, с.4-9

Дарія Біда, “Антуан Лоран Лавуазьє. Флогістон і кисень”, №6, 2011, с.8-15

Віктор Мясников, “Дивовижні неорганічні речовини і матеріали”, №9, 2012

Олена Крижановська, “Кам’яний лід”, №12, 2012

Ольга Ковтонюк, Наталія Погорільчук, “І знову про мінерали”, №11, 2016

Поширеність неметалічних елементів у природі, застосування неметалів

 Чомучник Лапоньки. “Чому восени червоніє листя?”, №2, 2011, с.18-19

Олена Крижановська, “Зоряна печера, або Природне диво – ЖЕОДА”, №9, 2012

Олена Крижановська, “Мінерали”, №10, 2012

В’ячеслав Солощенко, “Народжені вулканом” №2, 2007, с.34-37

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Склад, фізичні властивості, добування в лабораторії амоніаку і гідроген хлориду. Взаємодія амоніаку і гідроген хлориду з водою.

 

Андрій Бригас, “Скільки кислоти у вашому житті”, №3, 2012

Віктор Мясников, “Кислоти”, №6, 2012

Оксиди неметалічних елементів.

 

Віктор Мясников, “Оксиди”, №5, 2012

Дарія Біда, “Піщані пікселі”, №10, 2012

Олена Крижановська, “Мінерали”, №10, 2012

Юрій Шивала, “Повзуче каміння”, №12, 2012

Наталія Романюк, “Секрети збереження плодів”, №11, 2013

Ольга Ковтонюк, Наталія Погорільчук, “Що таке мінерал?”, №6, 2015

Ганна Боярських, “Чудодійний коктейль − повітря”, №8, 2016

Парниковий ефект.

Дарія Біда, “Останнє попередження”, №2, 2009, с.4-9

Валентин Пономаренко, “Чи є у людства майбутнє? Частина 2”, №4, 2009, с.12-17

Дарія Біда, “Цей гарячий, гарячий, гарячий світ”, №6, 2009, с.4-9

Дарія Біда, “Чому змінюється клімат Землі. Частина 1”, №4, 2013

Дарія Біда, “Чому змінюється клімат Землі. Частина 2”, №5, 2013

Дарія Біда, “Ти теж маєш вплив на клімат. Частина 1”, №1, 2014

Катерина Нікішова, “Земля як велика теплиця”, №5, 2015

Сульфатна кислота і сульфати. Найважливіші природні сульфати, якісна реакція на сульфат-іон. Застосування сульфатної кислоти і сульфатів.

Андрій Бригас, “Скільки кислоти у вашому житті”, №3, 2012

Віктор Мясников, “Кислоти”, №6, 2012

Ольга Ковтонюк, Наталія Погорільчук, “Що таке мінерал?”, №6, 2015

Валентина Микитюк, “Озера-хамелеони”, №6, 2016

Олена Крижановська, “Острів скелетів або походження речей”, №12, 2016

Нітратна кислота. Нітрати, їх поширеність у природі. Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах.

Віктор Мясников, “Кислоти”, №6, 2012

Ірина Кук, “Обережно, … овочі та фрукти”, №2, 2016

Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добрив та проблема охорони природи від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництв.

Ірина Кук, “Обережно,… овочі та фрукти”, №2, 2016

 

Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти, їх поширеність у природі та застосування. Принцип дії вогнегасника.

Віктор Мясников, “Дивовижні неорганічні речовини і матеріали”, №9, 2012

Дарія Біда, “Памуккале: Палац із бавовни”, №11, 2012

Дарія Біда, “Шукайте воду”, №12, 2012

Олена Крижановська, “Кришталеві підвали та мармурові палаци”, №2, 2013

Силіцій оксид, силікатна кислота, силікати.

Олена Крижановська, “Зоряна печера, або природне диво − ЖЕОДА”, №9, 2012

Дарія Біда, “Піщані пікселі”, №10, 2012

Тетяна Павленко, “Коштовності моря − діатомеї”, №11, 2012

Тетяна Остапенко, “Цей корисний, цілющий, дивовижний пісок”, №2, 2013

Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон, їх використання.

 

Василь Дяків, “Заміси серце глини”, №2, 2007, с.15-17

Василь Дяків, “Заміси серце глини”, №3, 2007, с.14-17

Дарія Біда, “Книга неба і Землі”, №1, 2010, с.6-11

Дарія Біда, “Історія скла”, №2, 2010, с.10-15

Сергій Малинич, “Таємниця кольорового скла”, №5, 2011, с.4-9

Валерій Воскобойников, “Михайло Ломоносов, дитячі запитання без дорослих відповідей”, №10, 2011, с.12-19

Віктор Мясников, “Дивовижні неорганічні речовини і матеріали”, №9, 2012

Тетяна Остапенко, “Цей корисний, цілющий, дивовижний пісок”, №2, 2013

Колообіг неметалічних елементів у природі.

Дарія Біда, “Останнє попередження”, №2, 2009, с.4-9

Валентин Пономаренко, “Чи є у людства майбутнє? Частина 2”, №4, 2009, с.12-17

Дарія Біда, “Цей гарячий, гарячий, гарячий світ”, №6, 2009, с.4-9

Дарія Біда, “Чому змінюється клімат Землі. Частина 1”, №4, 2013

Дарія Біда, “Ти теж маєш вплив на клімат. Частина 1”, №1, 2014

Катерина Нікішова, “Земля як велика теплиця”, №5, 2015

Металічні елементи та їхні сполуки

Загальна характеристика металічних елементів за їх положенням у періодичній системі та будовою атомів. Метали як прості речовини

Ірина Микитенко, “Олов’яна чума”, №5, 2007, с.16-17

Ірина Микитенко, “Засіб проти монахів”, №6, 2007, с.14-15

Віктор Мясников, “Метали, відомі здавна”, №4, 2009, с.8-11

Віктор Мясников, “Метали рекордсмени та їх “чудесні” властивості”, №3, 2012

Катерина Нікішова, “Впізнай елемент за особливими прикметами”, №10, 2015

Металічний зв’язок, металічні кристалічні ґратки. Загальні фізичні властивості металів. Поширеність металічних елементів та їхніх сполук у природі.

Дарія Біда, “Колір вогню, енергії і життя”, №2, 2011, с.12-17

Валерій Старощук, “Про явище надпровідності”, №8, 2012

Олена Крижановська, “Мінерали”, №10, 2012

Ольга Ковтонюк, Наталія Погорільчук, “Як виглядають мінерали? Частина 1”, №8, 2015

Ольга Ковтонюк, Наталія Погорільчук, “Як виглядають мінерали? Частина 2”, №9, 2015

Світлана Камишна, “Що таке пігменти”, №7, 2016

Лужні, лужноземельні метали та Магній. Фізичні та хімічні властивості простих речовин, основний характер їх оксидів та гідроксидів, біологічна роль елементів.

Ірина Пісулинська, “Що у нас у сільничці?”, №6, 2006, с.4-5

Віктор Мясников, “Їх Величність – солі”, №8, 2012

Ольга Ковтонюк, Наталія Погорільчук, “Як виглядають мінерали? Частина 1”, №8, 2015

Катерина Нікішова, “Розглядається справа про сіль”, №11, 2015

Ольга Ковтонюк, Наталія Погорільчук, “Що таке мінерал?”, №6, 2015

Олена Крижановська, “Острів скелетів або походження речей”, №12, 2016

Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні та хімічні властивості алюмінію.

Ольга Ковтонюк, Наталія Погорільчук, “Як виглядають мінерали? Частина 1”, №8, 2015

Ольга Ковтонюк, Наталія Погорільчук, “Як виглядають мінерали? Частина 2”, №9, 2015

Металічні руди. Загальні методи добування металів. Метали і сплави в сучасній техніці.

Лідія Сліпчишин, “Народжені за взірцем природи”, №4, 2007, с.16-17

Лідія Сліпчишин, “Народжені за взірцем природи”, №5, 2007, с.14-15

Дарія Біда, “Підступний Плюмбум, або падіння Римської імперії”, №1, 2009, с.16-19

Віктор Мясников, “Символ успіху і щастя”, №5, 2009, с.10-15

11 клас

Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація.

Ірина Пісулинська “На війні, як на війні”, №5, 2010, с.12-16

Віктор Мясников, “Дивовижні органічні речовини – вуглеводні”, №10, 2012

Наталія Романюк, “Фітогормони. Частина 3”, №4, 2016

Вікторія Богданова, “Чому продукти кислі на смак”, №8, 2016

Рівні структурної організації органічних речовин.

Валерій Соболь, “Чому XXI століття є століттям біології”, №11, 2011, с.22-27

Органічні речовини в живій природі.

Ірина Пісулинська, “Хто малює оранжевим пензлем”, №3, 2011

Світлана Постолатій, “Сонячна квітка”, №4, 2011

Валерій Соболь, “Це звичайне незвичайне яблуко”, №6, 2011, с.22-29

Світлана Постолатій, “А льон цвіте синьо-синьо”, №7, 2011, с.14-19

Дарія Біда, “Фіолетові примхи природи”, №8, 2011, с.12-21

Ірина Кук, “ЗІРкові” молекули”, №10, 2011, с.20-25

Ірина Пісулинська, “І знову про любов”, №5, 2012

Ірина Пісулинська, “Жива електрика”, №12, 2012

Ярина Колісник, “Зелена фабрика життя”, №7, 2013

Марія Надрага, “Олійні культури”, №8, 2013

Нафта. Склад, властивості нафти.  Продукти перегонки нафти, їх застосування.

Дарія Біда, “Жива чи нежива, або звідки взялося “чорне золото?”, №7, 2013

Олена Крижановська, “Переплетіння наук”, №8, 2016

Кам’яне вугілля, продукти його переробки

Валентин Пономаренко, “Чи є у людства майбутнє? Частина 2”, №4, 2009, с.12-17

Дарія Біда, “Зелена сутність чорного вугілля”, №1, 2013

Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини.

Віктор Мясников, “Дивовижні органічні речовини – вуглеводні”, №10, 2012

Органічні речовини як основа сучасних матеріалів.

“Природні барвники”, №9, 2011, с.32-33

Синтетичні каучуки, гума.

Марія Заводська, “Мир, дружба, жуйка”, №5, 2010, с.22-25

Випадкові винаходи і відкриття, №5, 2011, с.40-43

Віктор Мясников, “Дивовижні органічні речовини – вуглеводні”, №10, 2012

Жири як компоненти їжі. Їхня роль в організмі.

Дарія Біда, “Піна та пінка”, №1, 2011

Світлана Постолатій, “А льон цвіте синьо-синьо”, №7, 2011, с.14-19

Олена Князева, “Обережно, не з’їж обгортку”, №1, 2013

Наталія Джура, “Здоров’я приходить під час їди?”, №11, 2013

Наталія Романюк, “Жир чи вбивця”, №4, 2014

Наталія Джура, “І знову про транс-жири”, №7, 2014

Білки як компоненти їжі. Їхня роль в організмі.

Ірина Пісулинська, “Дивовижна їжа, приготована природою”, №5, 2007, с.30-33

Дарія Біда, “Піна та пінка”, №1, 2011

Чомучник Лапоньки. Чому кров червона?, №2, 2011, с.18-19

Віктор Мясников, “Дивовижні органічні речовини, що підтримують життя: білки та їх похідні”, №11, 2012

Олена Князева, Ірина Литвин, “Білки”, №2, 2014

Вуглеводи як компоненти їжі. Їхня роль в організмі.

Наталя Толочко, “Крилаті фармацевти. Частина 1”, №2, 2010, с.22-25

Наталя Толочко, “Крилаті фармацевти. Частина 2”, №3, 2010, с.30-35

Олена Князева, Ірина Литвин, “Не все те цукор, що солодке”, №8, 2013

Марія Наводська, “Солодкі та несолодкі вуглеводи”, №8, 2013

Ірина Кук, “Жива вода”, №3, 2016

Лабораторія КОЛОСКА “Як розпізнати синтетичні та натуральні барвники у соках”, №3, 2016

Катерина Нікішова, “Розглядається справа про цукор”, №4, 2016

Вітаміни як компоненти їжі. Їхня роль в організмі.

Ірина Пісулинська, “Хто малює оранжевим пензлем”, №3, 2011

Валерій Соболь, “Це звичайне незвичайне яблуко”, №6, 2011, с.22-29

Ірина Кук, “ЗІРкові” молекули”, №10, 2011, с.20-25

Віктор Мясников, “Дивовижні органічні речовини, що підтримують життя: вітаміни та їх” похідні”, №12, 2012

Наталія Джура, “Здоров’я приходить під час їди?”, №11, 2013

Дарія Біда, “Вітамін С”, №1, 2016

Харчові добавки. Е-числа

Олена Князева, “Обережно, не з’їж обгортку”, №1, 2013

Наталія Джура, “Харчування і стратегія здоров’я”, №12, 2013

Дарія Біда, “Читай етикетки, щоб не їсти таблетки”, №12, 2015

Олександр Соколенко, “Кольорове, смачненьке, солоденьке, або хімпром у нашій їжі”, №3, 2016

Органічні сполуки і здоров’я людини.

Наталія Романюк, “Живемо не для того, щоб їсти. Частина 1”, №2, 2014

Наталія Романюк, “Живемо не для того, щоб їсти. Частина 2”, №3, 2014

Наталія Романюк, “Живемо не для того, щоб їсти. Частина 3”, №4, 2014

Ірина Кук, “Веселка на твоїй тарілці”, №1, 2016

Ірина Кук, “Обережно,… овочі та фрукти”, №2, 2016

Овочева вікторина, №2, 2016, с.48-49

Ірина Кук, “Жива вода”, №3, 2016

Наталія Романюк, “Фітогормони. Частина 3”, №4, 2016

Катерина Нікішова, “Розглядається справа про цукор”, №4, 2016

Поняття про синтетичні лікарські препарати.repliche orologi

Валерій Соболь, “Зелена цвіль на службі у людини”, №3, 2010, с.20-23

Андрій Бригас, “Скільки кислоти у вашому житті”, №3, 2012

Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнопаління на організм людини.

Олена Князева, “Дорослі розмови про тютюнокуріння”, №1, 2011

Андрій Бригас, “Кишеньковий убивця”, №2, 2014

Ярина Колісник, “Мій дім − моя фортеця”, №1, 2015

Органічні сполуки в побуті. Поняття про побутові хімікати. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами.

Ярина Колісник, “Мій дім − моя фортеця. Частина 1”, №1, 2015

Ярина Колісник, “Мій дім − моя фортеця. Частина 2”, №2, 2015

Лабораторія “КОЛОСКА” Виготовлення екологічно безпечної побутової хімії, №2, 2015

Мило, його склад, мийна дія.

Олеся Капачинська, “Мийдодир”, №5, 2010, с.18-21

Цікаві досліди та моделі

 

Паперова модель молекули ДНК, №2, 2012, с.6

Жеода своїми руками, №9, 2012

Матеріали впорядкувала Веселова Марина Віталіївна, учитель хімії ЗОШ №3, м. Бердянська Запорізької області, учитель методист, відмінник освіти України, переможець І Всеукраїнського конкурсу “Учитель року-2016” за версією науково-популярного природничого журналу “КОЛОСОК” у номінації “ХІМІЯ”.

 

0