Хімія

Усі матеріали у вільному доступні Ви знайдете за посиланням: http://kolosok.org.ua/arhiv/gyrnaly-ukr/

Тема

Автор, назва статті, № журналу, рік

7 клас

Вступ

Хімія – природнича наука. Хімія в навколишньому світі. Практична робота №1. Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Будова полум’я

Що означають знаки? №2, 2011, с.40

Чомучник Лапоньки, №3, 2011, с.17

Досліди Фарадея, №3, 2011, с.18-19

Дарія Біда, “Про що розповідала свічка?”, №3, 2011,с.14-17

Сергій Малинич, “Світло у нашій оселі. Частина 1”, №2, 2015

Короткі відомості з історії хімії.

Віктор Мясников, “Метали, відомі здавна”, №4, 2009, с.8-11

Тетяна Суворова, “Альфред Нобель: громадянин світу”, №2, 2010, с.16-17

Дарія Біда, “Антуан Лоран Лавуазьє. Флогістон і кисень”, №6, 2011, с.8-15

Валерій Воскобойников, “Михайло Ломоносов, дитячі запитання без дорослих відповідей”, №10, 2011,с.12-19

Початкові хімічні поняття

Речовини. Молекули. Атоми.

 

Хімічні елементи, їхні назви і символи.

 

 

Світлана Літковець, „Молекули задоволення, застереження, спілкування”, №3, 2008, с.8-11

Чудеса навколо нас. Який ти, атоме? №2, 2011

День народження молекули, №6, 2011, с. 16-21

Ірина Микитенко, “Олов’яна чума”, № 5, 2007, с.16-17

Ірина Микитенко, “Засіб проти монахів”, №6, 2007, с.14-15

Наталія Романюк, “Йод у кухонній солі”, №2, 2014

Дарія Біда, “Як народжуються назви”, №9, 2014, с.10-17

Хімічні елементи з найдавнішими назвами, №10, 2014, с.46-49

Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів Д.І.Менделєєва.

 

Катерина Нікішова, “Таблиця не однієї людини. Частина 1”, №6, 2015

Катерина Нікішова, “Географія хімічних елементів”, №8, 2015

Катерина Нікішова, “Хімічні елементи у нашому житті”, №9, 2015

Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів

Валерій Старощук, “Великий адронний колайдер”, №3, 2012, с.4-9

 

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують

Віктор Мясников, “Що таке хімічні реакції”, №2, 2013, с.12-15

Прості й складні речовини. Багатоманітність речовин.

Метали й неметали. Металічні й неметалічні елементи.

Світлана Літковець, „Молекули задоволення, застереження, спілкування”, №3, 2008, с.8-11

Віктор Мясников, “Метали, відомі здавна”, №4, 2009, с.8-11

Дарія Біда, “Підступний Плюмбум, або падіння Римської імперії”, №1, 2009, с.16-19

Віктор Мясников, “Метали рекордсмени та їх “чудесні” властивості”, №3, 2012, с.14-16

Ірина Пісулинська. “Радон − друг і ворог”, №3, 2012, с.16-19

Віктор Мясников, “Неметали”, №4, 2012, с.8-9

Катерина Нікішова, “Впізнай елемент за особливими прикметами”, №10, 2015

Марина Веселова, “Безжиттєвий і життя”, №6, 2016

Кисень

Повітря, його склад.

Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

 

Марина Веселова, “Безжиттєвий і життя”, №6, 2016

Ганна Боярських, “Чудодійний коктейль − повітря”, №8, 2016

Дарія Біда, “Антуан Лоран Лавуазьє. Флогістон і кисень”, №6, 2011, с.8-15

Наукова казка “Королівський бал”, №4, 2012, с.2-3

Наукова казка “Пригоди кисню”, №9, 2012, с.2-3

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій.

 

Дарія Біда, “Антуан Лоран Лавуазьє. Флогістон і кисень”, №6, 2011, с.8-15

Валерій Воскобойников, “Михайло Ломоносов, дитячі запитання без дорослих відповідей”, №10, 2011, с.12-19

Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакції розкладу.

Віктор Мясников, “Реакції сполучення і розкладу”, №3, 2013, с.2-7

 

Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення.

Маркування небезпечних речовин.

Віктор Мясников, “Реакції сполучення і розкладу”, №3, 2013, с.2-7

Ярина Колісник, “Вчимося читати знаки маркування”, №3, 2015

Колообіг Оксигену в природі. Проблема чистого повітря.

Дарія Біда, “Останнє попередження”, №2, 2009, с.4-9

Дарія Біда, “Цей гарячий, гарячий, гарячий світ”, №6, 2009, с.4-9

Ярина Колісник, “Мій дім − моя фортеця. Частина 1”, №1, 2015

Ярина Колісник, “Мій дім − моя фортеця. Частина 2”, №2, 2015

Вода

Вода, склад молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода − розчинник.

Дарія Біда, “Про живу та мертву воду”, №1, 2006, с.26-28

Світлана Білоус, “Секрети чарівної води”, №1, 2008, с.44-47

Казки учасників літньої школи “КОЛОСОК-2011”, №1, 2012, с.2-3

Що ти знаєш про воду?, №11, 2012, с.15

Дарія Біда, “Скільки льоду на Землі”, №6, 2013, с.26

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини.

 

 

 

Кислотні дощі.

Галина Тарасенко, “Будь здоровий, як вода”, №5, 2008, с.40-43

Такі різні обличчя води. Водний довідничок, №4, 2015, с.10-11

Такі різні обличчя води. Три стани води у природі, №5, 2015, с.16-17

Такі різні обличчя води. Водні стихії, №6, 2015, с.14-15

Ганна Боярських, “Чудодійний коктейль − повітря”, №8, 2016

Ганна Боярських, “Смужки-хамелеони”, №6, 2016

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднень

Дарія Біда, “Дощику, дощику, дай напитися!”, №5, 2014

Ярина Колісник, “Мій дім − моя фортеця. Частина 2”, №2, 2015

Галина Фесек, “Пластикова катастрофа”, №6, 2016

8 клас

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома.

Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів.

Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.

 

Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Структура періодичної системи.

Катерина Нікішова, “Впізнай елемент за особливими прикметами”, №10, 2015

Катерина Нікішова, “Таблиця не однієї людини. Частина 1”, №6, 2015

Наталія Романюк, “Йод у кухонній солі”, №2, 2014

Катерина Нікішова, “Лінивці періодичної системи”, №6, 2014

Дарія Біда, “Як народжуються назви”, №9, 2014

Хімічні елементи з найдавнішими назвами, №10, 2014

Катерина Нікішова, “Таблиця не однієї людини. Частина 2”, №7, 2015

Катерина Нікішова, “Географія хімічних елементів”, №8, 2015

Катерина Нікішова, “Хімічні елементи у нашому житті”, №9, 2015

Будова атома. Склад атомних ядер. (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число. Ізотопи.

Дарія Біда, “Про живу та мертву воду”, №1, 2006, с.26-28

Світлана Білоус, “Секрети чарівної води”, №1, 2008, с.44-47

Чудеса навколо нас. Який ти, атоме?, №2, 2011, с.20-23

Валерій Старощук, “Великий адронний колайдер”, №3, 2012, с.4-9

Олег Орлянський, “Шахи, бактерії і атомні ядра”, №1, 2016

Олег Орлянський, “Ізотопи, гіпотези та ядерні реактори”, №2, 2016

Значення періодичного закону. Життя і наукова діяльність Д.І.Менделєєва.

Катерина Нікішова, “Сімейне древо лантаноїдів. Частина 1”, №8, 2014

Катерина Нікішова, “Сімейне древо лантаноїдів. Частина 2”, №9, 2014

Катерина Нікішова, “Актиноїди − сімейство радіоактивних елементів”, №11, 2014, с.18-23

Хімічний зв’язок і будова речовини

Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.

Василь Дяків, “Камінь переможців”, №1, 2007, с.4-7

Світлана Літковець, “Молекули задоволення, застереження, спілкування”, №3, 2008, с.8-11

Віктор Мясников, “Уроки хімії в літній школі “КОЛОСОК”, №1, 2010, с.38-43

Олена Крижановська, “Кам’яний лід”, №12, 2012, с.44-48

Основні класи неорганічних сполук

Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура. Фізичні властивості оксидів. Хімічні властивості оксидів. Поширеність у природі та використання оксидів.

 

В’ячеслав Солощенко, “Народжені вулканом”, №2, 2007, с.34-37

Наукова казка “Хвастливий Айсберг”, №3, 2012, с.2-3

Наукова казка “Королівський бал”, №4, 2012, с.2-3

Віктор Мясников, “Оксиди”, №5, 2012, с.10-11

Дарія Біда, “Піщані пікселі”, №10, 2012, с.8-13

Олена Крижановська, “Кам’яний лід”, №12, 2012, с.44-48

Тетяна Остапенко, “Цей корисний, цілющий, дивовижний пісок”, №2, 2013, с.34-39

Вплив оксидів на довкілля.

 

Дарія Біда, “Чому змінюється клімат Землі. Частина 1”, №4, 2013, с.36-43

Дарія Біда, “Чому змінюється клімат Землі. Частина 2”, №5, 2013, с.32-39

Дарія Біда, “Ти теж маєш вплив на клімат. Частина 1”, №1, 2014

Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів та нерозчинних основ. Поширеність у природі та використання основ. Вплив основ на довкілля.

Віктор Мясников, “Основи”, №7, 2012, с.4-5

Ганна Боярських, “Смужки-хамелеони”, №6, 2016

Фізичні властивості кислот. Хімічні властивості кислот. Поширеність у природі та використання кислот. Вплив кислот на довкілля.

Андрій Бригас, “Скільки кислоти у вашому житті”, №3, 2012, с.10-13

Віктор Мясников, “Кислоти”, №6, 2012, с.10-11

Валентина Микитюк, “Озера-хамелеони”, №6, 2016

Ганна Боярських, “Смужки-хамелеони”, №6, 2016

Фізичні властивості середніх солей. Хімічні властивості середніх солей. Поширеність у природі та використання середніх солей. Вплив на довкілля.

Ірина Пісулинська, “Що у нас у сільничці?”, №6, 2006, с.4-5

Урок у віршах “Класи неорганічних сполук”, №5, 2011, с.2-3

Віктор Мясников, “Їх Величність – солі”, №8, 2012, с.4-7

Олена Крижановська, “Мінерали”, №10, 2012, с.34-39

Віктор Мясников, “Реакції сполучення і розкладу”, №3, 2013, с.2-7

Катерина Нікішова, “Розглядається справа про сіль”, №11, 2015

Ольга Ковтонюк, Наталія Погорільчук “Що таке мінерал?”, №6, 2015

Цікаві досліди.

Лабораторія  “КОЛОСКА”, №1, 2011, с.42-43

Дарія Біда, “Кока-кола” на службі в юних експериментаторів. Частина 1″, №4, 2011, с.14-15

Дарія Біда, “Кока-кола” на службі в юних експериментаторів. Частина 2″, №5, 2011, с.16-17

Андрій Бригас, “І знову про кока-колу”, №2, 2012, с.12-15

Лабораторія  “КОЛОСКА” Сік-індикатор, №6, 2016

Хімічні ігри

 

Інтелектуальна Україна, №2, 2011, с.40-41

9 клас

Розчини

Значення розчинів у природі та житті людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини.

Лабораторія Пустунчика. Дослід Тиндаля, №2, 2011, с.18

Сергій Малинич, “Таємниця кольорового скла”, №5, 2011, с.4-9

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок.

Казки учасників літньої школи “КОЛОСОК-2011”, №1, 2012, с.2-3

Що ти знаєш про воду?, №11, 2012, с.15

Дарія Біда“Скільки льоду на Землі”, №6, 2013, с.26

Насичені й ненасичені розчини. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин.

Поняття про кристалогідрати

Віктор Мясников, “Уроки хімії в літній школі “КОЛОСКА”, №1, 2010, с.38-43

Наталія Романюк, “Секрети збереження плодів”, №11, 2013, с.16-21

Ірина Василько, “Як виростити кристали солі”, №6, 2006, с.6-7

Денис Доскач, “Секрети вирощування монокристалів”, №9, 2016

Електроліти та неелектроліти. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах. Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонні рівняння.

Дарія Біда, “Памуккале: Палац із бавовни”, №11, 2012, с.34-41

Дарія Біда, “Шукайте воду”, №12, 2012, с.4-9

Ганна Боярських, “Смужки-хамелеони”, №6, 2016

Хімічні реакції

Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.

 

Віктор Мясников, “Реакції сполучення і розкладу”, №3, 2013, 2-7

Микита Каліберда, “Хімія у невагомості”, №8, 2016

Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння.

Ірина Пісулинська, “На війні, як на війні”, №5, 2010, с.12-16

Віктор Мясников, “Що таке піротехніка”, №1, 2013, с.18-19

Віктор Мясников, “Казка про Ентальпію та Ентропію”, №10, 2013, с.2-5

Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників.

Віктор Мясников, “Реакції сполучення і розкладу”, №3, 2013, с.2-7

Ганна Боярський, “Швидкість хімічних реакцій”, №12, 2016

Найважливіші органічні сполуки

Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук.

Віктор Мясников, “Дивовижні органічні речовини − вуглеводні”, №10, 2012, с.4-7

Метан. Формули метану, поширення у природі. Гомологи метану. Молекулярні та структурні формули, назви. Моделі молекул.

Ірина Пісулинська, “На війні, як на війні”, №5, 2010, с.12-16

Віктор Мясников, “Дивовижні органічні речовини − вуглеводні”, №10, 2012, с.4-7

 

Хімічні властивості вуглеводнів: відношення до розчинів кислот, лугів, калій перманганату; реакції повного окиснення, заміщення.

Ярина Колісник, “Мій дім − моя фортеця”, №1, 2015

Сергій Малинич, “Світло у нашій оселі. Частина 1”, №2, 2015

Етилен та ацетилен. Молекулярні, електронні та структурні формули, фізичні властивості.

Віктор Мясников, “Дивовижні органічні речовини − вуглеводні”, №10, 2012, с.4-7

Наталія Романюк, “Секрети збереження плодів”, №11, 2013, с.16-21

Наталія Романюк, “Фітогормони. Частина 3”, №4, 2016

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену

Віктор Мясников, “Реакції сполучення і розкладу”, №3, 2013, с.2-7

Галина Фесек, “Пластикова катастрофа”, №6, 2016

Оцтова кислота, її молекулярна та структурна формули, фізичні властивості. Застосування оцтової кислоти.

Андрій Бригас, “Скільки кислоти у вашому житті”, №3, 2012, с.10-13

Вікторія Богданова, “Чому продукти кислі на смак”, №8, 2016

Поняття про вищі (насичені й ненасичені) карбонові кислоти.

Олена Князева, “Обережно, не з’їж обгортку”, №1, 2013, с.30-33

Жири. Склад жирів, їх утворення. Гідроліз та гідрування жирів.

 

Дарія Біда, “Піна та пінка”, №1, 2011, с.8-11

Олена Князева, “Обережно, не з’їж обгортку”, №1, 2013, с.30-33

Наталія Джура, “Здоров’я приходить під час їди?”, №11, 2013, с.24-29

Наталія Романюк, “Жир чи вбивця”, №4, 2014, с.18-23

Наталія Джура, “І знову про транс-жири”, №7, 2014

Жири у природі. Біологічна роль жирів

Світлана Постолатій, “Сонячна квітка”, №4, 2011, с.18-21

Світлана Постолатій, “А льон цвіте синьо-синьо”, №7, 2011, с.14-19

Марія Надрага, “Олійні культури”, №8, 2013, с.16-21

Вуглеводи. Глюкоза. Молекулярні формули, поширення в природі.

Наталя Толочко, “Крилаті фармацевти. Частина 1”, №2, 2010, с.22-25

Наталя Толочко, “Крилаті фармацевти. Частина 2”, №3, 2010, с.30-35

Олена Князева, Ірина Литвин, “Не все те цукор, що солодке”, №8, 2013, с.22-27

Ірина Кук, “Жива вода”, №3, 2016

Лабораторія “Як розпізнати синтетичні та натуральні барвники у соках”, №3, 2016

Катерина Нікішова, “Розглядається справа про цукор”, №4, 2016

Полімерна будова крохмалю й целюлози. Реакції їх гідролізу.

Марія Наводська, “Солодкі та несолодкі вуглеводи”, №8, 2013, с.28-33

Наталія Романюк, “Живемо не для того, щоб їсти. Частина 3”, №4, 2014

Білки: склад і будова. Гідроліз, денатурація, кольорові реакції білків. Біологічна роль амінокислот і білків.

Ірина Пісулинська, “Дивовижна їжа, приготована природою”, №5, 2007, с.30-33

Дарія Біда, “Піна та пінка”, №1, 2011, с.8-11

Чомучник Лапоньки. Чому кров червона?, №2, 2011, с.18-19

Віктор Мясников, “Дивовижні органічні речовини, що підтримують життя: білки та їх похідні”, №11, 2012, с.4-7

Олена Князева, Ірина Литвин, “Білки”, №2, 2014

Нуклеїнові кислоти: склад і будова (у загальному вигляді). Біологічна роль нуклеїнових кислот.

Валерій Соболь, “Чому XXI століття є століттям біології”, №11, 2011, с.22-27

Ярина Колісник, “Ця чудесна спіраль”, №2, 2012, с.4-7

Ярина Колісник, “Спіраль життя”, №4, 2012, с.14-19

Природні й синтетичні органічні сполуки. Значення продуктів органічної хімії.

Олеся Копачинська, “Мийдодир”, №5, 2010, с.18-21

Ірина Пісулинська, “Бійці невидимого фронту”, №1, 2011, с.20-27

Природні барвники, №9, 2011, с.32-33

Ірина Пісулинська, “І знову про любов”, №5, 2012, с.20-23

Ірина Кук, “Веселка на твоїй тарілці”, №1, 2016

Ірина Кук, “Обережно,… овочі та фрукти”, №2, 2016

Овочева вікторина, №2, 2016, с.48-49

Олександр Соколенко, “Кольорове, смачненьке, солоденьке, або хімпром у нашій їжі”, №3, 2016

Катерина Нікішова, “Розглядається справа про цукор”, №4, 2016

Алкалоїди, вітаміни.

Вілен Барабой, “Другий після води”, №6, 2010, с.14-17

Ірина Пісулинська, “Хто малює оранжевим пензлем”, №3, 2011, с.32-35

Валерій Соболь, “Це звичайне незвичайне яблуко”, №6, 2011, с.22-29

Ірина Кук “ЗІРкові” молекули”, №10, 2011, с.20-25

Віктор Мясников, “Дивовижні органічні речовини, що підтримують життя: вітаміни та їх” похідні”, №12, 2012, с.10-13

Наталія Джура, “Здоров’я приходить під час їди?”, №11, 2013, с.24-29

Дарія Біда, “Вітамін С”, №1, 2016

Шкідливий вплив куріння на організм

Олена Князева, “Дорослі розмови про тютюнокуріння”, №1, 2011,с.38-40

Андрій Бригас, “Кишеньковий убивця”, №2, 2014

Ярина Колісник, “Мій дім − моя фортеця”, №1, 2015

10 клас

Неметалічні елементи та їхні сполуки

Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини.

 

Ірина Пісулинська, “Радон – друг і ворог”, №3, 2012, с.16-19

Віктор Мясников, “Неметали”, №4, 2012, с.8-9

Віктор Мясников, “Дивовижні неорганічні речовини і матеріали”, №9, 2012, с.4-5

Катерина Нікішова,”Впізнай елемент за особливими прикметами”, №10, 2015

Марина Веселова, “Безжиттєвий і життя”, №6, 2016

Ганна Боярських, “Чудодійний коктейль − повітря”, №8, 2016

Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену , Карбону, Фосфору.

 

Василь Дяків, “Камінь переможців”, №1, 2007, с.4-7

Віктор Мясников, “Бо якщо ми горіть не будем”, №3, 2010, с.4-9

Дарія Біда, “Антуан Лоран Лавуазьє. Флогістон і кисень”, №6, 2011, с.8-15

Віктор Мясников, “Дивовижні неорганічні речовини і матеріали”, №9, 2012, с.4-5

Олена Крижановська“Кам’яний лід”, №12, 2012, с.44-48

Ольга Ковтонюк, Наталія Погорільчук, “І знову про мінерали”, №11, 2016

Поширеність неметалічних елементів у природі, застосування неметалів

 Чомучник Лапоньки. “Чому восени червоніє листя?”, №2, 2011, с.18-19

Олена Крижановська, “Зоряна печера, або Природне диво – ЖЕОДА”, №9, 2012, с.38-43

Олена Крижановська, “Мінерали”, №10, 2012, с.34-39

В’ячеслав Солощенко, “Народжені вулканом” №2, 2007, с.34-37

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Склад, фізичні властивості, добування в лабораторії амоніаку і гідроген хлориду. Взаємодія амоніаку і гідроген хлориду з водою.

 

Андрій Бригас, “Скільки кислоти у вашому житті”, №3, 2012, с.10-13

Віктор Мясников, “Кислоти”, №6, 2012, с.10-11

Оксиди неметалічних елементів.

 

Віктор Мясников, “Оксиди”, №5, 2012, с.10-11

Дарія Біда, “Піщані пікселі”, №10, 2012, с.8-13

Олена Крижановська, “Мінерали”, №10, 2012, с.34-39

Юрій Шивала, “Повзуче каміння”, №12, 2012, с.32-39

Наталія Романюк, “Секрети збереження плодів”, №11, 2013, с.16-21

Ольга Ковтонюк, Наталія Погорільчук, “Що таке мінерал?”, №6, 2015

Ганна Боярських, “Чудодійний коктейль − повітря”, №8, 2016

Парниковий ефект.

Дарія Біда, “Останнє попередження”, №2, 2009, с.4-9

Валентин Пономаренко, “Чи є у людства майбутнє? Частина 2”, №4, 2009, с.12-17

Дарія Біда, “Цей гарячий, гарячий, гарячий світ”, №6, 2009, с.4-9

Дарія Біда, “Чому змінюється клімат Землі. Частина 1”, №4, 2013, с.36-43

Дарія Біда, “Чому змінюється клімат Землі. Частина 2”, №5, 2013, с.32-39

Дарія Біда, “Ти теж маєш вплив на клімат. Частина 1”, №1, 2014

Катерина Нікішова, “Земля як велика теплиця”, №5, 2015

Сульфатна кислота і сульфати. Найважливіші природні сульфати, якісна реакція на сульфат-іон. Застосування сульфатної кислоти і сульфатів.

Андрій Бригас, “Скільки кислоти у вашому житті”, №3, 2012, с.10-13

Віктор Мясников, “Кислоти”, №6, 2012, с .10-11

Ольга Ковтонюк, Наталія Погорільчук, “Що таке мінерал?”, №6, 2015

Валентина Микитюк, “Озера-хамелеони”, №6, 2016

Олена Крижановська, “Острів скелетів або походження речей”, №12, 2016

Нітратна кислота. Нітрати, їх поширеність у природі. Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах.

Віктор Мясников, “Кислоти”, №6, 2012, с.10-11

Ірина Кук, “Обережно, … овочі та фрукти”, №2, 2016

Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добрив та проблема охорони природи від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництв.

Ірина Кук, “Обережно,… овочі та фрукти”, №2, 2016

 

Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти, їх поширеність у природі та застосування. Принцип дії вогнегасника.

Віктор Мясников, “Дивовижні неорганічні речовини і матеріали”, №9, 2012, с.4-5

Дарія Біда, “Памуккале: Палац із бавовни”, №11, 2012, с.34-41

Дарія Біда, “Шукайте воду”, №12, 2012, с.4-9

Олена Крижановська, “Кришталеві підвали та мармурові палаци”, №2, 2013, с.26-33

Силіцій оксид, силікатна кислота, силікати.

Олена Крижановська, “Зоряна печера, або природне диво − ЖЕОДА”, №9, 2012, с.38-43

Дарія Біда, “Піщані пікселі”, №10, 2012, с.8-13

Тетяна Павленко, “Коштовності моря − діатомеї”, №11, 2012, с.22-27

Тетяна Остапенко, “Цей корисний, цілющий, дивовижний пісок”, №2, 2013, с.34-39

Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон, їх використання.

 

Василь Дяків, “Заміси серце глини”, №2, 2007, с.15-17

Василь Дяків, “Заміси серце глини”, №3, 2007, с.14-17

Дарія Біда, “Книга неба і Землі”, №1, 2010, с.6-11

Дарія Біда, “Історія скла”, №2, 2010, с.10-15

Сергій Малинич, “Таємниця кольорового скла”, №5, 2011, с.4-9

Валерій Воскобойников, “Михайло Ломоносов, дитячі запитання без дорослих відповідей”, №10, 2011, с.12-19

Віктор Мясников, “Дивовижні неорганічні речовини і матеріали”, №9, 2012, с.4-5

Тетяна Остапенко, “Цей корисний, цілющий, дивовижний пісок”, №2, 2013, с.34-39

Колообіг неметалічних елементів у природі.

Дарія Біда, “Останнє попередження”, №2, 2009, с.4-9

Валентин Пономаренко, “Чи є у людства майбутнє? Частина 2”, №4, 2009, с.12-17

Дарія Біда, “Цей гарячий, гарячий, гарячий світ”, №6, 2009, с.4-9

Дарія Біда, “Чому змінюється клімат Землі. Частина 1”, №4, 2013, с.36-43

Дарія Біда, “Ти теж маєш вплив на клімат. Частина 1”, №1, 2014

Катерина Нікішова, “Земля як велика теплиця”, №5, 2015

Металічні елементи та їхні сполуки

Загальна характеристика металічних елементів за їх положенням у періодичній системі та будовою атомів. Метали як прості речовини

Ірина Микитенко, “Олов’яна чума”, №5, 2007, с.16-17

Ірина Микитенко, “Засіб проти монахів”, №6, 2007, с.14-15

Віктор Мясников, “Метали, відомі здавна”, №4, 2009, с.8-11

Віктор Мясников, “Метали рекордсмени та їх “чудесні” властивості”, №3, 2012, с.14-16

Катерина Нікішова, “Впізнай елемент за особливими прикметами”, №10, 2015

Металічний зв’язок, металічні кристалічні ґратки. Загальні фізичні властивості металів. Поширеність металічних елементів та їхніх сполук у природі.

Дарія Біда, “Колір вогню, енергії і життя”, №2, 2011, с.12-17

Валерій Старощук, “Про явище надпровідності”, №8, 2012, с.8-13

Олена Крижановська, “Мінерали”, №10, 2012, с.34-39

Ольга Ковтонюк, Наталія Погорільчук, “Як виглядають мінерали? Частина 1”, №8, 2015

Ольга Ковтонюк, Наталія Погорільчук, “Як виглядають мінерали? Частина 2”, №9, 2015

Світлана Камишна, “Що таке пігменти”, №7, 2016

Лужні, лужноземельні метали та Магній. Фізичні та хімічні властивості простих речовин, основний характер їх оксидів та гідроксидів, біологічна роль елементів.

Ірина Пісулинська, “Що у нас у сільничці?”, №6, 2006, с.4-5

Віктор Мясников, “Їх Величність – солі”, №8, 2012, с.4-7

Ольга Ковтонюк, Наталія Погорільчук, “Як виглядають мінерали? Частина 1”, №8, 2015

Катерина Нікішова, “Розглядається справа про сіль”, №11, 2015

Ольга Ковтонюк, Наталія Погорільчук, “Що таке мінерал?”, №6, 2015

Олена Крижановська, “Острів скелетів або походження речей”, №12, 2016

Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні та хімічні властивості алюмінію.

Ольга Ковтонюк, Наталія Погорільчук, “Як виглядають мінерали? Частина 1”, №8, 2015

Ольга Ковтонюк, Наталія Погорільчук, “Як виглядають мінерали? Частина 2”, №9, 2015

Металічні руди. Загальні методи добування металів. Метали і сплави в сучасній техніці.

Лідія Сліпчишин, “Народжені за взірцем природи”, №4, 2007, с.16-17

Лідія Сліпчишин, “Народжені за взірцем природи”, №5,2007, с.14-15

Дарія Біда, “Підступний Плюмбум, або падіння Римської імперії”, №1, 2009, с.16-19

Віктор Мясников, “Символ успіху і щастя”, №5, 2009, с.10-15

11 клас

Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація.

Ірина Пісулинська “На війні, як на війні”, №5, 2010, с.12-16

Віктор Мясников, “Дивовижні органічні речовини – вуглеводні”, №10, 2012, с.4-7

Наталія Романюк, “Фітогормони. Частина 3”, №4, 2016

Вікторія Богданова, “Чому продукти кислі на смак”, №8, 2016

Рівні структурної організації органічних речовин.

Валерій Соболь, “Чому XXI століття є століттям біології”, №11, 2011, с.22-27

Органічні речовини в живій природі.

Ірина Пісулинська, “Хто малює оранжевим пензлем”, №3, 2011, с.32-35

Світлана Постолатій, “Сонячна квітка”, №4, 2011, с.18-21

Валерій Соболь, “Це звичайне незвичайне яблуко”, №6, 2011, с.22-29

Світлана Постолатій, “А льон цвіте синьо-синьо”, №7, 2011, с.14-19

Дарія Біда, “Фіолетові примхи природи”, №8, 2011, с.12-21

Ірина Кук, “ЗІРкові” молекули”, №10, 2011, с.20-25

Ірина Пісулинська, “І знову про любов”, №5, 2012, с.20-23

Ірина Пісулинська, “Жива електрика”, №12, 2012, с.14-21

Ярина Колісник, “Зелена фабрика життя”, №7, 2013, с.8-17

Марія Надрага, “Олійні культури”, №8, 2013, с.16-21

Нафта. Склад, властивості нафти.  Продукти перегонки нафти, їх застосування.

Дарія Біда, “Жива чи нежива, або звідки взялося “чорне золото?”, №7, 2013, с.36-41

Олена Крижановська, “Переплетіння наук”, №8, 2016

Кам’яне вугілля, продукти його переробки

Валентин Пономаренко, “Чи є у людства майбутнє? Частина 2”, №4, 2009, с.12-17

Дарія Біда, “Зелена сутність чорного вугілля”, №1, 2013, с.2-7

Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини.

Віктор Мясников, “Дивовижні органічні речовини – вуглеводні”, №10, 2012, с.4-7

Органічні речовини як основа сучасних матеріалів.

“Природні барвники”, №9, 2011, с.32-33

Синтетичні каучуки, гума.

Марія Заводська, “Мир, дружба, жуйка”, №5, 2010, с.22-25

Випадкові винаходи і відкриття, №5, 2011, с.40-43

Віктор Мясников, “Дивовижні органічні речовини – вуглеводні”, №10, 2012, с.4-7

Жири як компоненти їжі. Їхня роль в організмі.

Дарія Біда, “Піна та пінка”, №1, 2011, с.8-11

Світлана Постолатій, “А льон цвіте синьо-синьо”, №7, 2011, с.14-19

Олена Князева, “Обережно, не з’їж обгортку”, №1, 2013, с.30-33

Наталія Джура, “Здоров’я приходить під час їди?”, №11, 2013, с.24-29

Наталія Романюк, “Жир чи вбивця”, №4, 2014, с.18-23

Наталія Джура, “І знову про транс-жири”, №7, 2014, с.26-33

Білки як компоненти їжі. Їхня роль в організмі.

Ірина Пісулинська, “Дивовижна їжа, приготована природою”, №5, 2007, с.30-33

Дарія Біда, “Піна та пінка”, №1, 2011, с.8-11

Чомучник Лапоньки. Чому кров червона?, №2, 2011, с.18-19

Віктор Мясников, “Дивовижні органічні речовини, що підтримують життя: білки та їх похідні”, №11, 2012, с.4-7

Олена Князева, Ірина Литвин, “Білки”, №2, 2014

Вуглеводи як компоненти їжі. Їхня роль в організмі.

Наталя Толочко, “Крилаті фармацевти. Частина 1”, №2, 2010, с.22-25

Наталя Толочко, “Крилаті фармацевти. Частина 2”, №3, 2010, с.30-35

Олена Князева, Ірина Литвин, “Не все те цукор, що солодке”, №8, 2013, с.22-27

Марія Наводська, “Солодкі та несолодкі вуглеводи”, №8, 2013, с.28-33

Ірина Кук, “Жива вода”, №3, 2016

Лабораторія КОЛОСКА “Як розпізнати синтетичні та натуральні барвники у соках”, №3, 2016

Катерина Нікішова, “Розглядається справа про цукор”, №4, 2016

Вітаміни як компоненти їжі. Їхня роль в організмі.

Ірина Пісулинська, “Хто малює оранжевим пензлем”, №3, 2011, с.32-35

Валерій Соболь, “Це звичайне незвичайне яблуко”, №6, 2011, с.22-29

Ірина Кук“ЗІРкові” молекули”, №10, 2011, с.20-25

Віктор Мясников, “Дивовижні органічні речовини, що підтримують життя: вітаміни та їх” похідні”, №12, 2012, с.10-13

Наталія Джура, “Здоров’я приходить під час їди?”, №11, 2013, с.24-29

Дарія Біда, “Вітамін С”, №1, 2016

Харчові добавки. Е-числа

Олена Князева, “Обережно, не з’їж обгортку”, №1, 2013, с.30-33

Наталія Джура, “Харчування і стратегія здоров’я”, №12, 2013, с.12-19

Дарія Біда, “Читай етикетки, щоб не їсти таблетки”, №12, 2015

Олександр Соколенко, “Кольорове, смачненьке, солоденьке, або хімпром у нашій їжі”, №3, 2016

Органічні сполуки і здоров’я людини.

Наталія Романюк, “Живемо не для того, щоб їсти. Частина 1”, №2, 2014

Наталія Романюк, “Живемо не для того, щоб їсти. Частина 2”, №3, 2014

Наталія Романюк, “Живемо не для того, щоб їсти. Частина 3”, №4, 2014

Ірина Кук, “Веселка на твоїй тарілці”, №1, 2016

Ірина Кук, “Обережно,… овочі та фрукти”, №2, 2016

Овочева вікторина, №2, 2016, с.48-49

Ірина Кук, “Жива вода”, №3, 2016

Наталія Романюк, “Фітогормони. Частина 3”, №4, 2016

Катерина Нікішова, “Розглядається справа про цукор”, №4, 2016

Поняття про синтетичні лікарські препарати.

Валерій Соболь, “Зелена цвіль на службі у людини”, №3, 2010, с.20-23

Андрій Бригас, “Скільки кислоти у вашому житті”, №3, 2012, с.10-13

Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнопаління на організм людини.

Олена Князева, “Дорослі розмови про тютюнокуріння”, №1, 2011, с.38-40

Андрій Бригас, “Кишеньковий убивця”, №2, 2014

Ярина Колісник, “Мій дім − моя фортеця”, №1, 2015

Органічні сполуки в побуті. Поняття про побутові хімікати. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами.

Ярина Колісник, “Мій дім − моя фортеця. Частина 1”, №1, 2015

Ярина Колісник, “Мій дім − моя фортеця. Частина 2”, №2, 2015

Лабораторія “КОЛОСКА” Виготовлення екологічно безпечної побутової хімії, №2, 2015

Мило, його склад, мийна дія.

Олеся Капачинська, “Мийдодир”, №5, 2010, с.18-21

Цікаві досліди та моделі

 

Паперова модель молекули ДНК, №2, 2012, с.6

Жеода своїми руками, №9, 2012, с.44-45

Матеріали впорядкувала Веселова Марина Віталіївна, учитель хімії ЗОШ №3, м. Бердянська Запорізької області, учитель методист, відмінник освіти України, переможець І Всеукраїнського конкурсу “Учитель року-2016” за версією науково-популярного природничого журналу “КОЛОСОК” у номінації “ХІМІЯ”.

 

0