Справді кілька, порівняно з тієї інформацією, якою володіють учені про цю сполуку. Розглянь на малюнку 1 просторову структуру молекули ДНК. Вона має вигляд правозакрученої спіралі і складається з двох переплетених ниток, з’єднаних водневими зв’язками. Нитки складаються з 4-х типів структурних одиниць – нуклеотидів (гуанілового (Г), цитидилового (Ц), тимідилового (Т), аденілового (А)). До нуклеотидів входять три компоненти: залишки азотистих (нітратних) основ, п’ятивуглецевого моносахариду (дезоксирибози) і ортофосфатної кислоти (мал. 2).
Поширити
0