Виконали
учні 9 класу
Озерського навчально -виховного об’єднання
„загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок”
село Озера Бородянського району Київської області
Атаманчук Валерія
Левковець Анастасія

Керівник:
Рингач М.Л.,
вчителька географії
Озерського навчально -виховного об’єднання
„загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок”
село Озера Бородянського району Київської області
лауреатка IV Всеукраїнського Інтернет-конкурсу 
„УЧИТЕЛЬ РОКУ–2019” за версією
науково-популярного природничого журналу
„КОЛОСОК” у номінації „Географія”

Вступ

Водні ресурси — всі води гідросфери, тобто води річок, озер, каналів, водосховищ, морів й океанів, підземні води, ґрунтова волога, вода гірських і полярних льодовиків, водяна пара атмосфери.

У світі все живе пов’язане з водою і значною мірою складається з води. Вода є носієм життя, розвитку, існування усіх живих організмів, природного середовища та самої людини. Але вона викоростовується й як природна сировина у всіх галузях господарської діяльності. Тому забезпечення людства чистою водою є однією з найбільших проблем сьогодення. Гострота цієї проблеми зростає внаслідок дефіциту води та погіршення її якості в усьому світі. Тож дуже важливою проблемою є охорона та раціональне використання водних ресурсів. Проблема зникнення води характеризується маленькою кількістю атмосферних опадів.

Відповідно до потреб матеріального виробництва під водними ресурсами розуміють придатні до використання запаси поверхневих і підземних вод певної території. Усі водні об’єкти як фізико-географічні одиниці становлять єдиний державний водний фонд.

Водний фонд України. Відповідно до Водного кодексу України усі води (водні об’єкти) на території України становлять її водний фонд.

До водного фонду України належать:

  1. Поверхневі води:

–         Природні водойми (озера);

–         Водотоки (річки, струмки);

–         Штучні водойми (водосховища, ставки) і канали;

–         Інші водні об’єкти.

  1. Підземні води та джерела.
  2. Внутрішні морські води і територіальне море.

1. Фізичні властивості води

Вода, в якій розпочалося життя на Землі, – це важливий екологічний фактор, що визначається її фізичними властивостями, зокрема, прозорістю, щільністю, теплопровідністю і теплоємністю, а також текучістю. Текучість зумовлює циркуляцію води в озерах і ставках.

Водне середовище однофазне – в ньому різко переважає рідка фаза. Одночасно природна вода, яка утворює гідросферу, являє собою складну полідисперсну систему, що складається з водних розчинів і зависі частинок неорганічних і органічних речовин, а також із живих органічних тіл, котрі втримуються в системі за рахунок різності співвідношень маси, постійного перемішування і переміщення водних мас або активної протидії силі тяжіння з боку живих організмів.

В поняття гідросфери включають і дно водоймища (тверда фаза), і приводний шар повітря (газоподібна фаза). Велике значення мають площини контактів цих фаз: дно-вода, вода-повітря. Це складні біогоризонти, насичені живими організмами. Відомо, що основну масу гідросфери Землі утворюють води Світового океану (95,5% за об’ємом), які містять величезну кількість органічної речовини, в тому числі незначну частку живих організмів – не більше 3 млрд т, або 0,15%.

Головним джерелом тепла, яке надходить у водні шари, є сонячна енергія. Сонячне проміння, проникаючи крізь водну поверхню, поглинається і розсіюється водою, розчиненими в ній речовинами і зваженими частинками. Поширення радіації у воді підпорядковується загальному закону послаблення радіації.

Сонячне тепло завдяки малій теплопровідності води майже не передається на глибину. Переміщення теплих мас з поверхні на глибину відбувається за рахунок вертикального переміщення (вітрового, конвективного, турбулентного у прісних порівняно мілководних водоймищах), а також за рахунок глибинних течій у морських водах. Прогрівання шарів води як у внутрішніх водоймах, так і в морях має сезонний характер.

Важливими фізичними властивостями води є її висока щільність, яка послаблює земне тяжіння, що дає змогу гідробіонтам мікроскопічних розмірів перебувати у зваженому стані. Крупніші гідробіонти для полегшення плавання знижують свою щільність, включаючи до складу тіла велику кількість води (медузи), жирових крапель (діатомові водорості), повітря (ламінарії і молюск наутілус), а також утворюючи різні відростки.

Водне середовище сформувало планктонні організми з характерною формою тіла, що дає можливість їм легко утримуватись “на плаву” або “ширяти” у водному просторі (медузи, лангусти, молюски). Цьому також сприяє розмір організмів: невеликі тіла зоопланктону мають теж здатність “ширяння” у водній товщі.

Для організмів, зокрема членистоногих, які живуть на поверхні води, має значення поверхневий натяг рідини (для чистої води становить 76 дін/см при 0°С і 73 дін/см при 20°С). Коли сила поверхневого натягу більша маси тварини, остання буде утримуватись завдяки поверхневому натягу. У комах, “ковзаючих по поверхні”, тіло несуть передні і задні лапки, а середні кінцівки служать веслами.

До прісних вод, з одного боку, належать стоячі води, або стрічкові фації, з другого – проточні, або лотичні, фації. Рух води приводить до вирівнювання температури у всій її товщі, а також до збагачення киснем.

Вода, яка містить речовини у завислому стані, стає каламутною. З екологічної точки зору такий стан води через погане проникнення в її товщу сонячного проміння веде до зниження продуктивності автотрофної рослинності. Як правило, в такій воді менше кисню і багато організмів перебувають у пригніченому стані. Причина каламутності – змив дощовими чи талими водами дрібних частинок ґрунту, особливо гумусу.

2. Забруднення водойм

2.1. Основні джерела забруднення

Промислові стоки. До найбільшого забруднення природних вод спонукають такі галузі народного господарства: нафтопереробна, хімічна, миловарна, целюлозно-паперова, текстильна, металургійна і інші.

Велику небезпеку представляють фенольні з’єднання, які знаходяться в стічних водах хімічних підприємств, особливо лісохімічної, анілінофарбової, коксохімічної і інших галузей. Фенольні з’єднання порушують біологічні процеси у воді, придаючи їй неприємний запах.

Стічні води підприємств електрохімічної промисловості, рудо збагачувальних фабрик і підприємств з випуску пестицидів, а також шахтні і рудні, вміщують значну кількість міді і цинку.

Комунальні стоки. Міста і інші населені пункти скидають у воду велику кількість забруднюючих речовин. В складі комунальних стоків, крім фекальних вод, вміщується значна кількість шкідливих з’єднань від використання хімічних речовин в побуті, а також від підприємств громадського харчування, торгівлі і т.п. Наявність в комунальних стоках хвороботворних мікробів і вірусів, а також яєць гельмінтів, робить їх особливо небезпечними для здоров’я людини.

Населені пункти додатково забруднюють водні об’єкти поверхневим стоком в період дощів чи розтавання снігу з вулиць, дворів і з територій промислових підприємств де вміщується багато нафтопродуктів і інших специфічних забруднювачів.

Хімізація сільського господарства. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва супроводжується швидким нарощуванням темпів застосування мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин від сорняків, шкідників і хвороб. В результаті, в навколишнє середовище надходить багато хімічних речовин, в тому числі пестицидів, деякі з яких стійкі до впливу зовнішніх факторів і вони на протязі тривалого часу зберігають свої властивості. Пестициди накопичуються в грунті, а потім змиваються у водойми чи просочуються у водоносні горизонти. При обробці полів авіацією пестициди можуть попадати у водойми безпосередньо.

Особлива небезпека забруднення вод добривами і пестицидами полягає в тому, що стоки з полів неможливо пропустити через очисні споруди. Крім того, великі площі сільськогосподарських угідь є основними річковими водозборами, з яких вода поступає у водні об’єкти.

2.2. Забруднення водойм с.Озера

На території нашої громади є два озера: Куманське та Шкільне. Живлення цих озер змішане. Коли рівень опадів дуже низький озера «виживають» лише за рахунок джерел. Але через ряд причин джерела дуже забруднені,що не дає змогу відновлювати водний баланс в самих озерах та в криницях .

Під час спостереження за водними об’єктами нашого села ми помітили досить неприємні речі: люди із приватних будинків в Шкільне та Куманське озера спускали каналізаційні води, які дають не лише неприємний запах ,але й надзвичайно забруднюють водне середовище.

Рибний завод також спускає відходи в озеро, що дуже шкодить довкіллю. Працівники заводу прокопали з Рибцеху до озера канаву через яку отруйна й шкідлива вода потрапляє до озера.

Наша влада вже кілька років підряд проводить кампанію з очищення озер, але поки що це призвело лише до того, що знищена вся флора та фауна наших рідних озер.

Останнім часом спостерігається дуже мала кількість опадів в осінній та літній періоди.

З 1997 року на території нашого села Озера працює глиняний кар’єр . Щороку прірва ,яка постійно росте поглинає величезну кількість стокових та поверхневих вод.

І ось перший дзвіночок. 2011 рік. В одинадцяти криницях нашого села зникла вода. Це – страшно!

Хочеться кричати: « Як сталося що в Українському Поліссі – найвологішій території нашої країни – зникла вода в криницях?!!!»

Все це наслідки людської діяльності .

4.Вирішення проблем охорони природних водойм

Вирішення проблем охорони водних ресурсів

Необхідно зазначити, що водні ресурси є національним капіталом, яким користується сучасне й буде користуватись майбутнє покоління. Це вимагає й відповідного ставлення до їхнього використання, охорони та відтворення. Негативні впливи (прямі й непрямі) на кількість та якість водних ресурсів необхідно розглядати як загрози національній безпеці держави. Аналіз водокористування в Україні дав можливість виділити низку таких загроз, що умовно поділені на 3 групи: економічного, екологічного та міжнародного арактеру.

У межах водоохоронної зони з метою запобігання забрудненню, засміченню, виснаженню водних ресурсів, замуленню водних джерел впроваджується спеціальний режим господарської діяльності з суворим її обмеженням у прибережній смузі.

5. Міліоративні роботи

Меліорація – цілеспрямоване покращення властивостей природно-територіальних комплексів з метою оптимального використання потенціалу грунтів, вод, клімату, рельєфу та рослинності. До меліорації належать осушення й зрошування земель, регулювання річок і поверхневого стоку вод, закріплення пісків і ярів тощо.

Типи і види меліорації в нашому селі:

  1. Гідромеліорація

–         Зрошувальна

–         Осушувальна

–         Протипаводкова

–         Протиерозійна

–         Протипознева

  1. 2. Культурно-технічна меліорація

– розчищення меліорованих земель від деревної та трав’янистої рослинності, купин, пнів і моху

– проведення інших культурно-технічних робіт.

6. Як озера впливають на водний баланс? Чи може людина вплинути на водний баланс?

Водний баланс озера характеризується надходженням і витратою води. Вода надходить за рахунок атмосферних опадів, що випадають на його поверхню, підземного і схилового стоку. Озерна вода переважно випаровується (крім випадків коли з озер беруть початок річки).

Озера, які на території села Озера- безстічні

Озера значною мірою впливають на водний баланс . Чим більший рівень води в озерах тим більше води в криницях. Підземні води впливають на рівень води в озері. Наші озера поповнюються джерелами та опадами. Чим більше випадає опадів тим більший рівень води в озері та відповідно в криницях.

Чи вливає людина на водний баланс?

Людина значною мірою впливає на водний баланс в природі. Це характеризується тим, що люди використовують воду для власних потреб. Люди, які живуть біля водойм використовують воду для сільськогосподарського господарства. Вони забруднюють водойми, кидаючи в воду сміття. Таким чином в джерело потрапляє сміття і забивається. Тим самим озеро не збагачується, а навпаки втрачає воду.

Учні нашої школи як ніхто розуміють проблеми пов’язані з екологією нашого села,тож постійно дбають про збереження чистоти берегів та водойм наших озер: беруть участь в акціях, проектних роботах, виготовляють агітаційні листівки.

7. Чи може кар’єр вплинути на зникнення води в криницях?

З 1997 року на території села працює підприємство СБК-Озера – «Слобожанська Будівельна кераміка» з повним циклом, тобто : видобули сировину(глину), виготовили цеглу, керамічні блоки, – відвантажили.

Коли ми запитали про це працівників даного підприємства (під час екскурсії) то почули відповідь : Ні –категоричне – ні. Звісно ж що –ні.

Самі подумайте. В рік це підприємство виготовляє 100 млн. цеглин із глини, яку дістають із кар’єру , а це – 80 тисяч тон. І це продовжується вже 20 років.

Висновки

Проблеми щодо охорони водних ресурсів зараз постають у всьому світу. На території України проходять акції, що до очищення водних ресурсів. Це не минуло й територію нашого села Озера. На нашу думку слід піклуватися про чистоту озер не лише місцевій владі, але й кожному із нас: дитині з садка бабусі-пенсіонерці, успішному підприємцю, учню школи, водію автомобіля… І робити це постійно. І пам’ятаймо про ланцюг живлення в якому ми є теж. Зникне вода – зникне все живе…

 

Редакція може не поділяти думку авторів і не несе відповідальність за достовірність інформації. Будь-який передрук матеріалів з сайту може здійснюватись лише при наявності активного гіперпосилання на e-kolosok.org, а також на сам матеріал!

Поширити
0