Проблема: ось уже протягом 4,59 млрд років Сонце освітлює та зігріває нашу зоряну систему, яка живе за законами фізики і підпорядкована власному еволюційному розвитку. Завдяки цій зорі існує життя на Землі, а можливо й на інших небесних тілах. Які саме чинники обумовлюють існування самої зорі та як пов’язані фізичні явища, що спостерігаються на планеті, із сонячною активністю?

Трейлер до проєкту. Сьогодні спробуємо вирішити ряд завдань та дати відповідь на запитання:

  • Як саме можна дослідити зображення фотосфери Сонця на конкретну дату?
  • Які активні утворення спостерігаються в хромосфері Сонця?
  • Число Вольфа – для чого його шукають?
  • Знайомимось з магнітограмами.
  • Спостерігаємо полярне сяйво.

Тип STEMпроєкту: міжпредметний, дослідницький, короткотривалий.

Вікова група: 9-11 клас.

Інтегративно-асоціативна складова: фізика та астрономія, математика, хімія, біологія, інформатика, технології, англійська мова.

Компетентності:

математична

здатність застосовувати математичні методи для опису, дослідження фізичних явищ і процесів; інтерпретація результатів досліджень.

природнича

вміння пояснювати природні явища, досліджувати природу, оцінювати значення астрономії та технологій для формування цілісної картини світу

інформаційно-цифрова

використання сучасних цифрових технології і пристроїв для вивчення фізичних явищ, для обробки результатів експериментів, моделювання фізичних явищ і процесів

ініціативність та підприємливість

уміння застосовувати власні знання для генерування ідей та ініціатив щодо проєктної діяльності, конструкторської та винахідницької діяльності

обізнаність і самовираження

використання знань з фізики, астрономії та інформатики під час реалізації творчих ідей

Джерела інформації (інтернет-портали): SOHO Solar and Heliospheric Observatory, Aurora Servise (Europe).

Обладнання та цифрові ресурси: комп’ютерне забезпечення уроку, проектор, Інтернет-мережа; Power Point; портал проєктної діяльності Padlet.

Структура проєкту:

Завдання 1. Вивчаємо зображення Сонця на різні дати.

Ввести в адресному рядку – http://sohowww.nascom.nasa.gov

Завдання

Коментар вчителя,

вказівки для виконання завдань

Компете-

нтності

1.1

Ознайомитись з функціоналом домашньої сторінки порталу SOHO

Потрібно активувати зображення (піктограму) з написом THE SUN NOW; знайти зображення Сонця під написом SDO/HMI Continuum, для завантаження архіву (ряду зображень фотосфери Сонця), активуємо напис More 512x512 під цим зображенням.

1.2

Завантажити зображення Сонця на вказану дату.

Знайти в архіві зображення фотосфери Сонця на вказану дату, натиснути на нього лівою клавішею миші та збільшити; зберегти зображення собі на робочий стіл; (Примітка! Якщо зображення фотосфери Сонця матиме невеликі розміри і буде важко його роздивитися, то повернутися до попередньої сторінки і активувати саме зображення іконки, потім ще раз натиснути на фотографію і завантажити її).

1.3

Визначити розмір сонячної плями

Щоб визначити лінійні розміри плями, потрібно: виміряти на екрані діаметр диска фотосфери Сонця та розміри 2-3 плям. Радіус Сонця 696000 км, скласти співвідношення і визначити лінійні розміри.

Приклад виконання:

Спочатку обираємо пляму на Сонці. Вимірюємо лінійкою її ширину і переводимо значення у кілометри.

Складаємо умову задачі.

Радіус Сонця 696000 км, а на екрані монітора він займає відстань 11см, тобто (якщо перевести у мм) це буде 110 мм. Ширина плями, за вимірами лінійки становить 1мм. Складемо пропорцію:

696000 км – 110мм

х, км – 1 мм

Звідси,

Зробити подібні розрахунки для декількох плям.

1.4

Визначити напрям обертання Сонця

Для цього необхідно ще раз повернутися до пункту (1.2) і, відкривши сторінку із зображеннями Сонця, опуститися вниз. А далі, вибравши певну групу плям, прослідкувати, як вони переміщуватимуться на поверхні зорі протягом доби. Зробити відповідні спостереження.

 

Завдання 2. Знаходимо число Вольфа для обраної дати і порівнюємо його з прогнозованим графіком сонячної активності.

Ввести в адресному рядку – http://sohowww.nascom.nasa.gov

Завдання

Коментар вчителя,

вказівки для виконання завдань

Компете-

нтності

2.1

Визначити число Вольфа на вказану дату

Одними  з найпотужніших проявів сонячної активності – є сонячні спалахи. Вони виникають у нейтральних зонах між плямами, що мають протилежні полярності.

Число  Вольфа – характеризує відносне число сонячних плям.

, де g – число груп плям, f – загальне число плям,

k – коефіцієнт пропорційності для зведення до єдиної системи результатів спостережень різних обсерваторій (К=1).

2.2

Порівняти розраховане число Вольфа з прогнозованим на графіку

На порталі SOHO активуємо іконку з написом ESTIMATED KP. Коли відкриється сторінка SPACE WEATHER PREDICTION CENTER, опуститися донизу та знайти графік з назвою ISES Solar Cycle Sunspot Progression – графік зміни чисел Вольфа за останні роки. По вісі ординат відкладають числа Вольфа, по вісі абсцис – роки від 2008 до 2020, копіюємо графік на робочий стіл, розглядаємо зображення. Робимо висновки.

2.3

Визначити значення радіаційного потоку

Активуємо графік з назвою ISES Solar Cycle F10,7 cm Radio Flux Progression – графік залежності потоку радіовипромінювання Сонця на довжині хвилі 10,7 см за останні роки. По вісі ординат відкладають інтенсивність радіовипромінювання Сонця на довжині хвилі 10,7 см, по вісі абсцис – роки від 2008 до 2023. Аналізуємо криву.

2.4

Визначити планетарний індекс

Відкрити графік з назвою AP PROGRESSION та зробити аналіз даних.

Ap — планетарний індекс отриманий на основі середніх даних із станцій розташованих по всьому світу. Це – щоденний індекс геомагнітної активності, отриманий як середнє число із восьми трьохгодинних значень, вимірюється в одиницях напруженості магнітного поля нТл — нанотеслах і характеризує змінність магнітного поля Землі в даній точці простору.

 

Завдання 3. Досліджуємо геомагнітну активність Сонця

Ввести в адресному рядку – http://www.swpc.noaa.gov/communities/space-weather-enthusiasts

Завдання

Коментар вчителя,

вказівки для виконання завдань

Компете-

нтності

3.1

Проаналізувати КР-індекс

Розглядаємо діаграму  SPACE WEATHER OVERVIEW. Робимо аналіз геомагнітної активності за графіком KP Indeks.

K-індекс — це відхилення магнітного поля Землі від норми протягом трьохгодинного інтервалу. Індекс був введений Дж. Бартельсом в 1938 г. і представляє собою значення від 0 до 9 для кожного трьохгодинного інтервалу (0-3, 3-6, 6-9 і т. д.) світового часу. Kp-індекс — це планетарний індекс. Kp вираховується як середнє значення К-індексів, визначених на 13 геомагнітних обсерваторіях, розташованих між 440 і 600 градусами північної і південної геомагнітних широт.
Якісний стан магнітного поля в залежності від Кp-індекса:
Kp ≤ 2 — спокійне;
Kp = 2, 3 — слабкозбурене;
Kp = 4 — збурене;
Kp = 5, 6 — магнітна буря;
Kp ≥ 7 — сильна магнітна буря. Зробіть висновки.

3.2

Розглянути інтенсивність полярного сяйва

Запустити анімацію активності полярних сяйв на цій же сторінці Geospace. AURORA RORECAST або ж Ознайомитись з матеріалом  інформаційного ресурсу http://www.aurora-service.eu/aurora-forecast/

Розглянути її (анімацію можна зробити на весь екран, активувавши зображення мишкою) та зробити висновок про найбільшу активність, вказати територію найбільшого прояву полярного сяйва в даний момент).

Яким чином утворюється полярне сяйво? (фізична складова явища)

 

Завдання 4. Досліджуємо магнітограми Сонця та його активні утвореннями у хромосфері

Ввести в адресному рядку – http://sohowww.nascom.nasa.gov

Завдання

Коментар вчителя,

вказівки для виконання завдань

Компе-

тентності

4.1

Зробити аналіз магнітограми зорі

Активувати піктограму з написом THE SUN NOW та знайти зображення Сонця під написом SDO/HMI Magnitogram; натиснути на зображення, щоб його збільшити. Завантажити, зберегти на робочому столі зображення, розглянути його. Знайти біполярні групи плям та оцінити їх. Положення плям залежить від фази циклу активності. Напруженість магнітного поля у більшості плям дорівнює 1000-2000 Е, у деяких випадках сягає 4500 Е. Поле ведучої і хвостової плями завжди має полярність. Тому такі групи називають біполярними. Поля головних плям з північної і південної півкулі Сонця мають різну полярність. Знак поля головних плям співпадає з знаком глобального поля півкулі.

4.2

Дослідити хромосферу Сонця

Розглянути спектрогеліограму Сонця в лінії Ha. Знайти хромосферні факели, флокули, протуберанці. Активувати посилання: https://gong2.nso.edu/products/tableView/table.php?configFile=configs/hAlpha.cfg

Завантажити зображення Сонця на екран, розглянути його та зробити висновки.

Зони підвищеної яскравості у фотосфері називають факели (факельні поля), що локалізовані навколо сонячних плям. Іноді факели з’являються раніше, ніж утворюється пляма, передвіщаючи таким чином її появу, і зберігаючись протягом декількох десятків днів після того, як плями зникли.

Гарячі і яскраві ділянки в хромосфері, які перебувають безпосередньо над фотосферними фалеками, названо флокулами.

Своєрідні викиди речовини названо протуберанцями. Їх довжина сягає до 200000 км, товщина – декількох тисяч кілометрів. Температура 6000-8000 К. Завдяки їм відбувається обмін речовиною між хромосферою і короною

4.3

Розглянути утворення в сонячній короні

Знайти зображення Сонця під написом EIT 304, натиснути на зображення, щоб його збільшити. Завантажити архів, зберегти на робочому столі зображення, розглянути його. Написати, чи наявні протуберанці і корональні діри.

Корональні діри утворюються в короні і є джерелом швидких потоків речовини у сонячному вітрі.

Розгляньте зображення корони Сонця і позначте ймовірні ділянки викиду сонячної речовини.

http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c2/512

Зробіть загальний висновок по роботі! Результати роботи оформіть та подайте у вигляді роздрукованого документа в текстовому редакторі або як презентацію в MS PowerPoint, де до кожного завдання практичної роботи будуть наведені відповідні зображення Сонця, графіки, розрахунки, словесні пояснення, тощо.

Переглянути презентацію.

Сергійчук Вікторія Валеріївна,
учителька фізики
Загальноосвітнього навчального закладу
І-ІІІ ступенів „Середня загальноосвітня
школа № 45″ Подільського району м. Києва,
фіналістка V Всеукраїнського Інтернет конкурсу
„УЧИТЕЛЬ РОКУ – 2020”
за версією науково-популярного
природничого журналу „КОЛОСОК”
у номінації „Фізика”

Редакція може не поділяти думку авторів і не несе відповідальність за достовірність інформації. Будь-який передрук матеріалів з сайту може здійснюватись лише при наявності активного гіперпосилання на e-kolosok.org, а також на сам матеріал!

 

 

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonfutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
Поширити
0