Використання матеріалів у професійній діяльності вчителя фізики. 7 клас

Усі матеріали у вільному доступні Ви знайдете за посиланням: https://e-kolosok.org/arhiv/gyrnaly-ukr/  

7 клас

№ з/п

Зміст навчального матеріалу

Стаття, автор, номер журналу, рік, сторінки

1. Фізика як навчальний предмет у школі

„Як збудували храм науки?” Дарія Біда, №7/2014

Розділ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ

2. Фізика як фундаментальна наука про природу

„Природа – невичерпне джерело аналогів винаходів” Андрій та Павло Давиденки, № 1/2006, с. 8-10

„Як первісна людина „вивчала” фізику. Частина 1” Ірина Козловська, № 5/2008, с. 4-7

„Як первісна людина „вивчала” фізику. Частина 2” Ірина Козловська, № 6/2008, с. 4-9

„Галілей. Правда про рух” Дарія Біда, № 2/2011, с.4-9

„Повторення дослідів Галілея” Дарія Біда, № 2/2011, с. 10-11

„Таємниця Леонардо” Світлана Білоус, № 3/2011, с. 24-31

„Таємниця кольорового скла” Сергій Малинич, № 5/2011;

„Випадкові винаходи і відкриття”, № 5/2011, с. 40-43

„Обрати правильний шлях, або Дещо про навігацію. Частина 1” Надія Кріт, № 5/2012

„Обрати правильний шлях, або Дещо про навігацію. Частина 2” Надія Кріт, № 6/2012

3. Етапи пізнавальної діяльності у фізичних дослідженнях

„Як первісна людина „вивчала” фізику. Частина 1” Ірина Козловська, № 5/2008, с. 4-7

„Як первісна людина „вивчала” фізику. Частина 2” Ірина Козловська, № 6/2008, с. 4-9

„Що таке техніка?” Дарія Біда, № 6/2012

„Світло у нашій оселі. Частина 1” Сергій Малинич, № 2/2015

„Світло у нашій оселі. Частина 2” Сергій Малинич, № 3/2015

„Світло у нашій оселі. Частина 3” Сергій Малинич, № 4/2015

„Світло у нашій оселі. Частина 4” Сергій Малинич, № 5/2015

4. Зв’язок фізики з іншими науками

„Земля як велика теплиця” Катерина Нікішова, № 5/2015

„Тепло твоє, Земле” Катерина Нікішова, № 5/2014

„Майбутнє медицини” Мічіо Кайку, № 6/2014

„Наступ на темряву, або Брудне світло” Дарія Біда, № 10/2015

„Електрика у твоєму тілі” Андрій Шарий, № 11/2015

5. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини. Молекули. Атоми.

 

„Незвичайний мікроскоп” Сергій Малинич,

№ 5/2006, с. 4-7

„Школа чарівної пляшки” Артур Мерлін, № 4/2010, с. 36-41

„Якщо атом порожнистий, то чому цегла така тверда?” Юрій Головач, № 1/2006, с. 12-13

„Молекули задоволення, застереження, спілкування” Світлана Літковець, № 3/2008, с. 8-11

„День народження молекули”, № 6/2011

6. Початкові відомості про будову атома. Електрони. Йони.

„Якщо атом порожнистий, то чому цегла така тверда?” Юрій Головач, № 1/2006, с. 12-13

7. Фізичні тіла й фізичні явища. Властивості тіл

„І знову про воду…” Ілля Гельфгат, № 4/2006, с. 4-8

„Піна та пінка” Дарія Біда, № 1/2011, с. 8-11

„Про що розповіла свічка” Дарія Біда, № 3/2011

„Кока-кола” на службі в юних експериментаторів” Дарія Біда, № 4/2011

„Що ти знаєш про воду?”, № 11/2012

„Камінь переможців” Василь Дяків, № 1/2007, с. 4-7

„Фізика снігу” Марія Наводська, № 6/2010, с. 42-43

„Зоряна печера, або Природне диво – жеода” Олена Крижановська, № 9/2012

„Мінерали” Олена Крижановська, № 10/2012

„Кам’яний лід” Олена Крижановська, № 12/2012

„Такі різні обличчя води. Водний довідничок” № 4/2015

„Такі різні обличчя води. Три стани води в природі” № 5/2015

„Такі різні обличчя води. Водні стихії”, № 6/2015

8. Фізичні величини. Міжнародна система одиниць фізичних величин

„Одиниці вимірювання треба знати в обличчя!” Дарія Біда, № 8/2014

9. Вимірювання. Засоби вимірювання. Точність вимірювання

„Дивитись і бачити” Дарія Біда, № 2/2006, с. 2-3

„Бачити, щоб розуміти” Світлана Білоус, № 7/2011

„Винаходи з живої природи” Світлана Білоус, № 8/2011

„Як виміряли Землю” Надія Кріт, № 12/2011, с. 28-33

„Першовідкривачі невидимого світу. Частина 1” Ярина Колісник, № 1/2012

„Першовідкривачі невидимого світу. Частина 2” Ярина Колісник, № 2/2012

„Батько географії” Надія Кріт, № 2/2012

„Повторення дослідів Ератосфена у наш час” Ігор Чернецький, № 2/2012

„Великий адронний колайдер” Валерій Старощук, № 3/2012

„І все ж вона обертається!” Дарія Біда, № 3/2012

„Обрати правильний шлях, або Дещо про навігацію. Частина 1” Надія Кріт, № 5/2012

„Обрати правильний шлях, або Дещо про навігацію. Частина 2” Надія Кріт, № 6/2012

„Піщані пікселі” Дарія Біда, № 10/2012

10. Історичний характер фізичного знання

„Як первісна людина „вивчала” фізику. Частина 1” Ірина Козловська, № 5/2008, с. 4-7

„Як первісна людина „вивчала” фізику. Частина 2” Ірина Козловська, № 6/2008, с. 4-9

„Що таке техніка?” Дарія Біда, № 6/2012, с. 4-9

„Світло у нашій оселі. Частина 1” Сергій Малинич № 2/2015

„Світло у нашій оселі. Частина 2” Сергій Малинич № 3/2015

„Світло у нашій оселі. Частина 3” Сергій Малинич № 4/2015

„Світло у нашій оселі. Частина 4” Сергій Малинич № 5/2015

Розділ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

11. Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху

„Формула швидкості” Олег Орлянський, № 2/2008,с. 4-9

„Швидкість. Частина 1” Олег Орлянський, № 3/2008, с.12-15

12. Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху

„Швидкість. Частина 2” Олег Орлянський, № 4/2008, с. 8-13

„Галілей. Правда про рух” Дарія Біда, № 2/2011, с.4-9

„Повторення дослідів Галілея” Дарія Біда, № 2/2011, с. 10-11

13. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання

„Кока-кола” на службі в юних експериментаторів” Дарія Біда, № 4/2011

„І все ж вона обертається!” Дарія Біда, № 3/2012

 

14. Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники

„Коливання навколо нас” Андрій Шарий, № 12/2015

 

Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

15. Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла

„Терези” Світлана Білоус, № 5/2009, с. 4-9

„Наукові забави, яким понад сто років” Гастон Тіссандьє, № 1/2011

„Три обличчя маси” Олег Орлянський, № 5/2008, с. 8-15

16. Густина речовини

„Школа чарівної пляшки: вода і лід, кольорове шоу” Артур Мерлін, № 5/2010, с. 36-39

17. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

„Три обличчя маси” Олег Орлянський, № 5/2008, с. 8-15

„Зоряний слід” Ірина Мороз, № 12/2011, с. 34-39

18. Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці

„Як прожити без тертя” Тетяна Суворова, № 4/2010, с. 12-15

19. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля. Сполучені посудини. Манометри

„Школа чарівної пляшки: у розріджене повітря; пляшка, що хропе” Артур Мерлін, № 5/2010, с. 36-39

„Кока-кола” на службі в юних експериментаторів” Дарія Біда, № 4/2011

20. Атмосферний тиск

„Досліди-забави. Частина 1” Світлана Білоус, № 2/2006, с. 15-17

„Досліди-забави. Частина 2” Світлана Білоус, № 3/2006, с. 14-15

„Досліди-забави. Частина 3” Світлана Білоус, № 4/2006, с. 9-11

„Наукові забави, яким понад сто років” Гастон Тіссандье, № 1/2011

„Як працюють наші легені?”, ЛАБОРАТОРІЯ „КОЛОСКА”: модель легенів, Марія Наводська, № 1/2011

„Кока-кола” на службі в юних експериментаторів” Дарія Біда, № 4/2011

21. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда

„Світанок повітроплавання”  Ігор Чернецький, № 1/2006, с. 4-6

„Людина, що поєднала небо і море” Людмила Супруненко, № 5/2007, с. 36-37

„Мрії про небо” Ігор Любицький, № 3/2008, с. 40-43

„Поплавкова годівниця” Світлана Білоус, № 1/2010, с. 34-37

„Годівниця-карусель універсальна” Світлана Білоус, № 4/2010, с. 10-11

„Годівниця-конвеєр” Світлана Білоус, № 6/2010, с. 12-13

„Апельсиновий рай” Дарія Біда, № 3/2011

„Гідростатичні терези” Світлана Білоус, № 6/2009, с. 10-13

Розділ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

22. Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування

„Флюгер за власним проектом” Світлана Білоус, № 1/2010, с. 34-37

„Історія водяного млина” Богдан Ціж, № 1/2015

23. Прості механізми. Момент сили. Важіль. Умови рівноваги важеля

„Наукові забави, яким понад сто років” Том Тит, № 6/2010, с. 44-45

„Прості механізми в природі і техніці” Ольга Осецька, № 8/2015

 

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonfutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
0