Використання матеріалів у професійній діяльності вчителя фізики. 7 клас

Усі матеріали у вільному доступні Ви знайдете за посиланням: https://e-kolosok.org/arhiv/gyrnaly-ukr/  

7 клас

№ з/п

Зміст навчального матеріалу

Стаття, автор, номер журналу, рік, сторінки

1. Фізика як навчальний предмет у школі

„Як збудували храм науки?” Дарія Біда, №7/2014

Розділ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ

2. Фізика як фундаментальна наука про природу

„Природа – невичерпне джерело аналогів винаходів” Андрій та Павло Давиденки, № 1/2006, с. 8-10

„Як первісна людина „вивчала” фізику. Частина 1” Ірина Козловська, № 5/2008, с. 4-7

„Як первісна людина „вивчала” фізику. Частина 2” Ірина Козловська, № 6/2008, с. 4-9

„Галілей. Правда про рух” Дарія Біда, № 2/2011, с.4-9

„Повторення дослідів Галілея” Дарія Біда, № 2/2011, с. 10-11

„Таємниця Леонардо” Світлана Білоус, № 3/2011, с. 24-31

„Таємниця кольорового скла” Сергій Малинич, № 5/2011;

„Випадкові винаходи і відкриття”, № 5/2011, с. 40-43

„Обрати правильний шлях, або Дещо про навігацію. Частина 1” Надія Кріт, № 5/2012

„Обрати правильний шлях, або Дещо про навігацію. Частина 2” Надія Кріт, № 6/2012

3. Етапи пізнавальної діяльності у фізичних дослідженнях

„Як первісна людина „вивчала” фізику. Частина 1” Ірина Козловська, № 5/2008, с. 4-7

„Як первісна людина „вивчала” фізику. Частина 2” Ірина Козловська, № 6/2008, с. 4-9

„Що таке техніка?” Дарія Біда, № 6/2012

„Світло у нашій оселі. Частина 1” Сергій Малинич, № 2/2015

„Світло у нашій оселі. Частина 2” Сергій Малинич, № 3/2015

„Світло у нашій оселі. Частина 3” Сергій Малинич, № 4/2015

„Світло у нашій оселі. Частина 4” Сергій Малинич, № 5/2015

4. Зв’язок фізики з іншими науками

„Земля як велика теплиця” Катерина Нікішова, № 5/2015

„Тепло твоє, Земле” Катерина Нікішова, № 5/2014

„Майбутнє медицини” Мічіо Кайку, № 6/2014

„Наступ на темряву, або Брудне світло” Дарія Біда, № 10/2015

„Електрика у твоєму тілі” Андрій Шарий, № 11/2015

5. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини. Молекули. Атоми.

 

„Незвичайний мікроскоп” Сергій Малинич,

№ 5/2006, с. 4-7

„Школа чарівної пляшки” Артур Мерлін, № 4/2010, с. 36-41

„Якщо атом порожнистий, то чому цегла така тверда?” Юрій Головач, № 1/2006, с. 12-13

„Молекули задоволення, застереження, спілкування” Світлана Літковець, № 3/2008, с. 8-11

„День народження молекули”, № 6/2011

6. Початкові відомості про будову атома. Електрони. Йони.

„Якщо атом порожнистий, то чому цегла така тверда?” Юрій Головач, № 1/2006, с. 12-13

7. Фізичні тіла й фізичні явища. Властивості тіл

„І знову про воду…” Ілля Гельфгат, № 4/2006, с. 4-8

„Піна та пінка” Дарія Біда, № 1/2011, с. 8-11

„Про що розповіла свічка” Дарія Біда, № 3/2011

„Кока-кола” на службі в юних експериментаторів” Дарія Біда, № 4/2011

„Що ти знаєш про воду?”, № 11/2012

„Камінь переможців” Василь Дяків, № 1/2007, с. 4-7

„Фізика снігу” Марія Наводська, № 6/2010, с. 42-43

„Зоряна печера, або Природне диво – жеода” Олена Крижановська, № 9/2012

„Мінерали” Олена Крижановська, № 10/2012

„Кам’яний лід” Олена Крижановська, № 12/2012

„Такі різні обличчя води. Водний довідничок” № 4/2015

„Такі різні обличчя води. Три стани води в природі” № 5/2015

„Такі різні обличчя води. Водні стихії”, № 6/2015

8. Фізичні величини. Міжнародна система одиниць фізичних величин

„Одиниці вимірювання треба знати в обличчя!” Дарія Біда, № 8/2014

9. Вимірювання. Засоби вимірювання. Точність вимірювання

„Дивитись і бачити” Дарія Біда, № 2/2006, с. 2-3

„Бачити, щоб розуміти” Світлана Білоус, № 7/2011

„Винаходи з живої природи” Світлана Білоус, № 8/2011

„Як виміряли Землю” Надія Кріт, № 12/2011, с. 28-33

„Першовідкривачі невидимого світу. Частина 1” Ярина Колісник, № 1/2012

„Першовідкривачі невидимого світу. Частина 2” Ярина Колісник, № 2/2012

„Батько географії” Надія Кріт, № 2/2012

„Повторення дослідів Ератосфена у наш час” Ігор Чернецький, № 2/2012

„Великий адронний колайдер” Валерій Старощук, № 3/2012

„І все ж вона обертається!” Дарія Біда, № 3/2012

„Обрати правильний шлях, або Дещо про навігацію. Частина 1” Надія Кріт, № 5/2012

„Обрати правильний шлях, або Дещо про навігацію. Частина 2” Надія Кріт, № 6/2012

„Піщані пікселі” Дарія Біда, № 10/2012

10. Історичний характер фізичного знання

„Як первісна людина „вивчала” фізику. Частина 1” Ірина Козловська, № 5/2008, с. 4-7

„Як первісна людина „вивчала” фізику. Частина 2” Ірина Козловська, № 6/2008, с. 4-9

„Що таке техніка?” Дарія Біда, № 6/2012, с. 4-9

„Світло у нашій оселі. Частина 1” Сергій Малинич № 2/2015

„Світло у нашій оселі. Частина 2” Сергій Малинич № 3/2015

„Світло у нашій оселі. Частина 3” Сергій Малинич № 4/2015

„Світло у нашій оселі. Частина 4” Сергій Малинич № 5/2015

Розділ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

11. Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху

„Формула швидкості” Олег Орлянський, № 2/2008,с. 4-9

„Швидкість. Частина 1” Олег Орлянський, № 3/2008, с.12-15

12. Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху

„Швидкість. Частина 2” Олег Орлянський, № 4/2008, с. 8-13

„Галілей. Правда про рух” Дарія Біда, № 2/2011, с.4-9

„Повторення дослідів Галілея” Дарія Біда, № 2/2011, с. 10-11

13. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання

„Кока-кола” на службі в юних експериментаторів” Дарія Біда, № 4/2011

„І все ж вона обертається!” Дарія Біда, № 3/2012

 

14. Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники

„Коливання навколо нас” Андрій Шарий, № 12/2015

 

Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

15. Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла

„Терези” Світлана Білоус, № 5/2009, с. 4-9

„Наукові забави, яким понад сто років” Гастон Тіссандьє, № 1/2011

„Три обличчя маси” Олег Орлянський, № 5/2008, с. 8-15

16. Густина речовини

„Школа чарівної пляшки: вода і лід, кольорове шоу” Артур Мерлін, № 5/2010, с. 36-39

17. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

„Три обличчя маси” Олег Орлянський, № 5/2008, с. 8-15

„Зоряний слід” Ірина Мороз, № 12/2011, с. 34-39

18. Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці

„Як прожити без тертя” Тетяна Суворова, № 4/2010, с. 12-15

19. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля. Сполучені посудини. Манометри

„Школа чарівної пляшки: у розріджене повітря; пляшка, що хропе” Артур Мерлін, № 5/2010, с. 36-39

„Кока-кола” на службі в юних експериментаторів” Дарія Біда, № 4/2011

20. Атмосферний тиск

„Досліди-забави. Частина 1” Світлана Білоус, № 2/2006, с. 15-17

„Досліди-забави. Частина 2” Світлана Білоус, № 3/2006, с. 14-15

„Досліди-забави. Частина 3” Світлана Білоус, № 4/2006, с. 9-11

„Наукові забави, яким понад сто років” Гастон Тіссандье, № 1/2011

„Як працюють наші легені?”, ЛАБОРАТОРІЯ „КОЛОСКА”: модель легенів, Марія Наводська, № 1/2011

„Кока-кола” на службі в юних експериментаторів” Дарія Біда, № 4/2011

21. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда

„Світанок повітроплавання”  Ігор Чернецький, № 1/2006, с. 4-6

„Людина, що поєднала небо і море” Людмила Супруненко, № 5/2007, с. 36-37

„Мрії про небо” Ігор Любицький, № 3/2008, с. 40-43

„Поплавкова годівниця” Світлана Білоус, № 1/2010, с. 34-37

„Годівниця-карусель універсальна” Світлана Білоус, № 4/2010, с. 10-11

„Годівниця-конвеєр” Світлана Білоус, № 6/2010, с. 12-13

„Апельсиновий рай” Дарія Біда, № 3/2011

„Гідростатичні терези” Світлана Білоус, № 6/2009, с. 10-13

Розділ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

22. Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування

„Флюгер за власним проектом” Світлана Білоус, № 1/2010, с. 34-37

„Історія водяного млина” Богдан Ціж, № 1/2015

23. Прості механізми. Момент сили. Важіль. Умови рівноваги важеля

„Наукові забави, яким понад сто років” Том Тит, № 6/2010, с. 44-45

„Прості механізми в природі і техніці” Ольга Осецька, № 8/2015

 

0