В результаті фотосинтезу щорічно утворюється 2,32х10¹¹ т органічної речовини. Для цього треба, щоб 3,41х10¹¹ т вуглекислого газу прореагувало з 1,39х10¹¹ т води. Процеси життя тривають на планеті Земля вже мільярди років, а хімічні елементи, необхідні для цих процесів, не вичерпуються. Чому? Агробіолог В. Р. Вільямс казав, що існує єдиний шлях, щоб надати скінченному властивостей безконечного – примусити рухатися по замкненому колу, тобто залучити в колообіг. І справді, речовини, потрібні для підтримання життя, перебувають у постійному колообігу. Вони циркулюють між живими організмами, атмосферою, гідросферою та літосферою.
Поширити
0