Науковий керівник

Наукова робота. Вплив погодно-кліматичних факторів на врожайність провідних сільськогосподарських культур (на прикладі Печенізького району Харківської області)

В останні десятиліття в Україні, як і в усьому світі, спостерігається суттєві зміни кліматичних умов, які впливають на різні галузі економіки країни, особливо сільськогосподарське виробництво. Відомо, що сукупність метеорологічних факторів, до яких в першу чергу входять тепло і волога, формують агрокліматичні ресурси території, що визначають умови виробництва та урожайності сільськогосподарських культур. Дослідження агрокліматичних ресурсів, їх об'єктивна оцінка дає можливість розробити рекомендації для підвищення врожайності сільськогосподарських культур, їх розміщення, визначає строки посіву, збору врожаю. ...

Наукова робота. Відчужені землі металургійних регіонів України

Якісно особливою фазою у розвитку ландшафтної сфери Землі є сучасне ландшафтно і екологічно дестабілізоване середовище. Важливе значення у його становленні й функціонуванні мають зони техногенезу. Яскраво вираженою зоною техногенезу в Україні є Криворізька ландшафтно-технічна система, загальною площею близько 650 км2. У структурі сформованих тут техногенних ландшафтів, за площею та впливом на довкілля, переважають відвальні геокомплекси. Під розкривними породами у межах Кривбасу зайнято 40 тис. га. (3 млрд. м3), під відходами збагачення – 7 тис.га (3 млрд.т). Їх вік – від сьогодення («свіжі» відвали)до 120 років ( так звані «кавальєри»)  ...

Наукова робота. Геномодифіковані продукти в Україні

На даний час у світі склалося неоднозначне ставлення до ГМО продуктів. Сполучені Штати Америки, Канада, Бразилія, Аргентина – країни, які однозначно підтримують і використовують продукти генної інженерії. В низці держав склалася ситуація, коли ГМО заборонені, але існує імпорт цих продуктів з інших країн, наприклад, в Японії. Китай сам вирощує ГМО культури, але з Україною підписані контракти на постачання в Піднебесну тільки «чистого» продукту. Європа тривалий час намагалася однозначно вирішити для себе питання використання генно-інженерних технологій, але кінцеве рішення тривалий час переносилося через неодностайність відношення країн-членів. ...

Наукова робота. Сміття

Антуан де Сент Екзепюрі написав: «Ми всі пасажири одного корабля на ім'я Земля». У кожної людини є мала Батьківщина, де він народився, росте і де відбувається його самовизначення. Багато людей пов'язують своє життя зі своєю малою Батьківщиною. Кожному з нас не повинна бути байдужа доля міста, села, селища, в якому він живе. В середньому кожна людина в світі за день утворює близько 1 кг побутових відходів, однак у рік це становить сотні мільйонів тонн, причому в США, наприклад, ця кількість збільшується на 10 % кожні 10 років. Для прибирання такої кількості сміття потрібно 63 тисячі сміттєвозів. В Україні в 1991 році утворювалося значно менше відходів на душу населення, ніж в Америці, однак у зв'язку з експансією західного способу життя, що включає в себе безкоштовні одноразові пакети, одноразовий посуд, одноразові алюмінієві банки з-під пива та інших прохолодних напоїв, ми їх швидко наздоганяємо. І якщо у деяких країнах існує система роздільного збору та переробки окремих компонентів сміття, то у нас поки всі одноразові упаковки та інші "блага" цивілізації поповнюють стихійні звалища. ...

Наукова робота. Погодні особливості Комунарського району м. Запоріжжя: дослідження, характеристика

Вивчення та знання природи рідного краю – це одна з частин вивчення географії. Метереологія є невід’ємною складовою системи географічних наук. Хліборобам і інженерам, авіаторам і геологам, штурманам і туристам, будівельникам і художникам - всім важливо знати прогноз погоди. Погода впливає на здоров’я, самопочуття й благополуччя всього населення. Неда¬ром з давньої пори у людей увійшло в звичку, зустрічаючись, ві¬тати один одного з гарною погодою. Проблема передбачення погоди – одна із найбільш давніх, вона існує стільки ж, скільки і саме людство. Тепер метереологічною наукою вже вгадано немало таємниць природи, і вона може не тільки пояснити ті чи інші погодні явища, але і передбачити їх завчасно. Прогнози погоди складають на науковій основі. Щоб поповнити відомості і глибше проникнути в «кухню погоди», зараз застосовують радіопрогнознування, метеорологічні ракети, штучні супутники Землі, завдяки яким значно підвищилась якість прогнозів. Різноманітна інформація оперативно оброблюються метеоцентрами різних країн і через систему глобального зв’язку розповсюджується на весь світ. ...

Наукова робота. Сільський зелений туризм як перспективний напрям розвитку села Казавчин

Сучасна стратегія соціально-економічного розвитку України дає стимул до пожвавлення всіх сфер життєдіяльності. Перехід регіонів на самоврядність і самозабезпечення стимулює пошук шляхів підвищення ефективності економічного розвитку на місцевих ресурсах. На перший план висуваються соціально орієнтовані програми, сприяючі просуванню нових стратегічних завдань, перспективних інноваційних галузей, зокрема, туризму. Туризм - серйозний соціально-економічний та географічний процес, тому його організація вимагає ретельного наукового обґрунтування. Економічні дослідження суті туризму відрізняються комплексністю, системністю і точністю. Вивчення і підвищення ефективності використання туристично - рекреаційного потенціалу території для багатьох регіонів може стати важливим кроком на шляху оптимізації регіональної структури природокористування. Туризм може скласти гідну альтернативу іншим галузям господарства. ...

Наукова робота. Водні об’єкти села Озера

Водні ресурси — всі води гідросфери, тобто води річок, озер, каналів, водосховищ, морів й океанів, підземні води, ґрунтова волога, вода гірських і полярних льодовиків, водяна пара атмосфери. У світі все живе пов’язане з водою і значною мірою складається з води. Вода є носієм життя, розвитку, існування усіх живих організмів, природного середовища та самої людини. Але вона викоростовується й як природна сировина у всіх галузях господарської діяльності. Тому забезпечення людства чистою водою є однією з найбільших проблем сьогодення. Гострота цієї проблеми зростає внаслідок дефіциту води та погіршення її якості в усьому світі. Тож дуже важливою проблемою є охорона та раціональне використання водних ресурсів. Проблема зникнення води характеризується маленькою кількістю атмосферних опадів. ...

Наукова робота. Перспективи розвитку екологічного туризму у Волочиському районі

Увага до розвитку екологічного туризму, активного і пізнавального відпочинку на природі динамічно зростає у всьому світі, також в останні роки набирає популярності в Україні. Велосипедний, водний, пішохідний та інші види активного відпочинку все більше стають модними незалежно від віку та соціального стану. Місць для такого відпочинку в Україні дуже багато. Природоохоронні території є складовою туристичного продукту, для просування і розвитку якого важливим є налагоджена співпраця між організаціями, які займаються туристичною діяльністю і природоохоронними установами. У Волочиському районі такий напрям робити мало вивчений. Тому, виходячи із вищесказаного, обрано тему наукового дослідження - «Перспективи розвитку екологічного туризму у Волочиському районі». Метою дослідження є вивчення сучасного стану та перспектив розвитку екологічного туризму Волочиського району. Мета роботи передбачає розв’язання таких завдань: ...

Наукова робота. Проблема переробки побутових відходів

Зараз проблема побутових відходів є однією з найголовніших проблем у світі. З кожним роком відходів стає все більше і більше. Склад їх ускладнюється, отже, збільшується токсичність таких відходів. Але головною проблемою є не тільки збільшення кількості відходів і підвищення їх токсичності, головною проблемою є розміщення побутових відходів, простіше кажучи, проблема полягає в смітниках і в їх розміщенні. ...

Наукова робота. Малі річки Березівського району

На територіях басейнів малих річок України проживає половина міського та 90% сільського населення. Звідси береться вода для поливу чверті всіх наших зрошуваних земель. У заплавах розташовані культурні пасовища й сінокоси. Малі річки є джерелом водопостачання промислових, комунальних і сільськогосподарських підприємств, поповнення запасів підземних вод. Вони використовуються для риборозведення, відпочинку людей. Нарешті малі річки - це справжня краса землі і незабутній спомин дитинства. ...

Наукова робота. Короїди, як основна причина появи смоляних лійок у сосни звичайної на території Остківського лісництва

Родина соснові (Pinaceae) - одна із численних родин класу хвойних. Вона складається з 10 -11 родів. Аборигенні види й екзоти із родів ялиця, ялина, модрина, сосна культивуються в Україні. Рід сосна (Pinus) - найбільший у родині соснових, охоплює більше 100 видів. Родова назва «Pinus» походить з кельтського (Pin - скеля), що підкреслює здатність сосни зростати на скелястих ґрунтах. Хвойні (соснові) породи в нашій країні є одними з основних лісоутворювачів. ...

Наукова робота. Використання методу ліхеноіндикації для визначення чистоти повітря

Екологічний моніторинг стану повітряного середовища - це одне із центральних завдань сучасної екології. Існує велика кількість методів оцінки стану навколишнього середовища - біологічний, біохімічний, хімічні, фізико-хімічні, фізичні, географічні. Один із перспективних та економічно-доцільних методів екологічного моніторингу - біоіндикація, що включає велику кількість аспектів, пов'язаних із використанням біологічних об'єктів для індикації впливу антропогенного навантаження на стан довкілля. Дане питання є актуальним в теперішній час, так як необхідно формувати «екологічну совість», тобто відповідальність за стан нашої планети перед наступними поколіннями, з’ясувати і негативний вплив антропогенного фактору на стан атмосфери, обґрунтувати яким чином застосування екологічних знань у практичній діяльності людини дає змогу значно зменшити антропогенний вплив на довкілля; необхідно виховувати особистостей, відповідальних за долю майбутнього суспільства, за стан біосфери і людства. ...

Наукова робота. Комахи – шкідники лісу з ряду перетинчастокрилих в умовах Черкаської області

У нормальному непорушеному лісі комахи - шкідники виконують важливу роль, переробляючи кору й деревину усихаючи у процесі природного розпаду дерев і прискорюючи тим самим повернення в ґрунт необхідних мінеральних речовин. Крім того, комахи - ксилофаги займають важливе місце в харчових ланцюгах лісових екосистем. Однак, в умовах порушення екологічної рівноваги деякі види комах - ксилофагів перетворюються в шкідників лісу, здатних призводити спалахи масового розмноження, заселяти, приводячи до загибелі, цілком життєздатні дерева й викликати іноді повне руйнування деревостою. Так як дерево і ліс є невід`ємною та необхідною частиною нашого життя, тема є актуальною і може представляти інтерес як для широкого кола суспільства, так і спеціалістів в області ентомології, біології, хімії. ...

Наукова робота. Дослідження умов зростання та охорони ефемероїдів рідного краю

Природа Хмельниччини, багата і своєрідна, відзначається красою ландшафтів, різноманіттям органічного світу. Більша частина області належить до лісостепового Поділля. Проте не менш цікавого та цінного в природному відношенні є північна частина області – Мале Полісся, в межах якого виділяють Шепетівське Полісся, яке є одним із цікавих природних куточків України. Дослідження комплексного характеру, спрямовані на вивчення стану чисельності, динаміку та перспективу розвитку популяцій типових та рідкісних ефемероїдів в умовах Шепетівського Полісся, раніше не проводилися. ...

Наукова робота. Дослідження складу чипсів та їх впливу на організм людини

Часто на вулицях можна зустріти дітей, що хрустять чипсами. Діти люблять все яскраве і незвичайне. Цим і користуються виробники. Вони приваблюють їх яскравими упаковками, казковими героями та подарунками всередині. Мої однокласники та друзі теж не є виключенням. Майже кожного дня я стаю свідком купівлі чипсів. Мені батьки не дозволяють їх куштувати. Чому? Відповідь на це запитання було таким: «Вони шкідливі. У них багато хімії». А чи справді це так? Чипси шкідливі? Чи все-таки є дещо корисного в чипсах? Чипси – це різновид смаженої картоплі? Який вплив має вживання чипсів на печінку, нирки, шлунково-кишковий тракт, нервову систему? Актуальність даної роботи полягає в тому, що багато дітей не знають склад чипсів та який вплив вони мають на організм людини. ...

0